Cu lupa pe ei… (II). Afilierea statutară și regulamentară

Se bate foarte mult moneda pe statutul de membri afiliați, fără ca cei mai mulți să știe în ce constă, în mod exact, acest statut și care este procedura de urmat pentru ca să fie în conformitate cu statutul FRF / AJF, respectiv cu regulamentele în vigoare. Vom lămuri acest aspect în continuare.

Pentru obținerea statutului de membru afiliat FRF / AJF este necesară parcurgerea unor pași și depunerea unor documente. Iată ce TREBUIE făcut pentru a beneficia de statutul de membru afiliat, singurul care permite participarea cu drept de vot la Adunarea Generală FRF / AJF.

Astfel, conform Cap. 1, Art. 1, pct. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) “pentru a participa în competiții, o structură sportivă trebuie să devină membru afiliat, în acest sens fiind necesar să adreseze forului organizator o cerere de afiliere, însoțită de documentele prevăzute la art. 14 din Statutul FRF și de taxa de afiliere.”

În Cap. 1, Art. 1, pct. 7 (ROAF) se detaliază explicit ce anume trebuie să conțină cererea de afiliere înaintată FRF / AJF astfel: “Cererea de afiliere va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele: denumirea structurii sportive; sediul: județul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail; numărul de identificare al structurii sportive; numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă; componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare; reprezentanţii legali / persoanele împuternicite să angajeze interesele structurii sportive, cu specimenele de semnături în original; culorile clubului; data completării, semnătura şi ştampila în original.”

Cu alte cuvinte, pe fiecare cerere de afiliere trebuie să figureze în clar numele persoanelor din conducere și respectiv a celor însărcinate cu administrarea clubului / asociației, precizate în mod explicit, fiecare cu funcția îndeplinită. Plus că apare, tot explicit, ce înseamnă reprezentanții legali ai cluburilor / asociațiilor. Aceștia sunt doar acele persoane care sunt împuternicite să angajeze interesele cluburilor în relația cu terți (jucători, angajați, furnizori de servicii). Nimeni altcineva!

Deci, conducerea unui club / asociație este alcătuită exclusiv din persoanele care au drept legal de semnătură pe contractele jucătorilor, respectiv a căror semnătură este necesară pentru validarea plăților efectuate prin transfer bancar. Toate celelalte persoane prezente pe cererea de afiliere NU fac parte din conducerea clubului / asociației, ci constituie personalul administrativ al acestora! Și mai clar, conducerea unui club / asociație este alcătuită din președinte, vicepreședinte și director economic (contabil șef). Nu director sportiv, nu manager sportiv, și cu atât mai puțin alte categorii de angajați ai structurii sportive (șef compartiment, șef birou, delegat, etc.) sau sponsori ai structurilor.     

Pe lângă această cerere de afiliere, cu conținutul menționat mai sus, mai sunt necesare o serie întreagă de alte documente.

Tot în ROAF, la Cap. 1, Art. 1, pct. 8, se precizează că “odată cu cererea de afiliere se depun următoarele documente:

 1. actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat, copie;
 2. declaraţie conform căreia se angajează să respecte statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA şi ale FRF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;
 3. declaraţie conform căreia se angajează să respecte “Legile Jocului“ în vigoare;
 4. declaraţie prin care recunoaşte autoritatea Tribunalului Arbitral al FRF (dacă este cazul) şi a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF;
 5. declaraţie conform căreia este situată şi înregistrată pe teritoriul României;
 6. declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul României;
 7. declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă;
 8. listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte producând efecte juridice faţă de terţi;
 9. declaraţie prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al FRF;
 10. copie a procesului verbal şi/sau a hotărârii ultimei adunări generale;
 11. dovada achitării taxei de afiliere;
 12. copie legalizată a Certificatului de Identitate Sportivă (CIS);
 13. dovada sediului;
 14. dovada patrimoniului (extras de cont bancar), inclusiv dovada existenței unui cont bancar al structurii sportive prin intermediul căruia se vor face tranzacții financiare cu FRF și celelalte structuri sportive;
 15. hotărâre judecătorească, cu mențiunea defintiv;
 16. certificatul de înscriere a persoanei juridice sau certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului, după caz, în copie legalizată;
 17. copie Cod Unic de Înregistrare (CUI) / Certificat de Identitate Fiscală (CIF);
 18. persoana de contact pentru sistemul electronic de administrare a competițiilor și jucătorilor, Football Connect.”

Atrag atenția în mod special asupra conținutului punctelor 1, 2, 3, 8, 10, 12, 15, 16 și 17, care clarifică foarte bine aspecte pe care mulți membri afiliați le cam “scapă” din vedere!

Acolo este prevăzută obligativitatea prezentării actului constitutiv al structurii, a statutului structurii (autentificate notarial), angajamentul de a respecta statutul FRF, regulamentele în vigoare și Legile jocului, procesul-verbal al Adunării Generale de constituire a structurii, lista persoanelor împuternicite să reprezinte structura (cu precizarea funcțiilor îndeplinite), hotărârea judecătorească definitivă de constituire a structurii, precum și copie legalizată după CUI / CIS.

În cazul în care cererea de afiliere nu este însoțită de aceste documente, afilierea NU este statutară și regulamentară, iar respectiva structură sportivă (club / asociație / AJF) NU este în fapt afiliată!

Totodată, în ROAF, la Cap. 1, Art. 1, pct. 13, se mai face o precizare extrem de importantă: “Membrii afiliaţi sunt obligaţi să transmită către FRF / AJF formularul de actualizare a datelor de identificare şi informaţiilor privind situaţia juridică şi organizarea clubului, însoţit de documente justificative, respectiv extrasul eliberat de registrul public, precum și actele juridice relevante pentru modificările survenite de la ultima comunicare, de două ori pe an, până la 15 februarie și respectiv până la data înscrierii în competiții.”

Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru orice modificare survenită pe parcurs (ex.: schimbarea persoanelor din coducere care reprezintă legal structura, a sediului, a statutului, etc.) trebuie refăcute actele juridice ale structurii, în speță actul constitutiv, hotărârea judecătorească definitivă, lista persoanelor împuternicite să reprezinte structura, copiile legalizate după CUI / CIS. Or, asta înseamnă taxe în plus, motiv din care cele mai multe structuri merg în continuare pe acte neactualizate, dar care nu le mai conferă statutul de membru afiliat! Sunt curios câte dintre cluburile / asociațiile așa-zis afiliate la AJF Timiș dețin aceste documente și le-au depus legal și regulamentar? Cel mai probabil nici măcar jumătate. 

Cu alte cuvinte, cine nu și-a actualizat documentele prevăzute  la Cap. 1, Art. 1, pct. 8 din ROAF și nu le-a prezentat FRF / AJF se află, practic, în ilegalitate și nu mai are drepturile unui membru afiliat. Pe cale de consecință, nici dreptul de a participa și de a vota la Adunarea Generală a FRF / AJF.  

Concluzia finală: respectarea statutului și regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

Acest articol a fost publicat în Divizia D Timiş, Fotbal și etichetat cu , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


7 − = trei

 


Ultimele articole din categoria Divizia D Timiş: