Membrii afiliați și dreptul de a fi obligați

S-a mai scurs o săptămână din perioada inacceptabilei subminări a vieții sociale sub dictatul totalitar al cultului satanic care posedă omenirea, îi punctăm trecerea prin cea de-a șaptea consemnare sub genericul ”Cu lupa pe ei…” Pe ai noștri ca brazii, se știu respectivii care. Observel educă.

După cum orice stat se conduce după legi în care sunt stipulate în egală măsură drepturile, dar și obligațiile cetățenilor, la fel și Asociația Județeană de Fotbal Timiș are prevăzut în actul care îi legiferează activitatea – “constituția” sa, recte Statutul AJF – atât drepturile de care beneficiază membrii afiliați, cât și obligațiile acestora.

Și ca să lămurim cele două capitole absolut necesare pentru buna desfășurare a activității gestionate de AJF, vom apela exact la actul care guvernează fotbalul mic, dar și la cel care, mai repede sau mai târziu, ar trebui să fie adoptat de către toate AJF-urile pentru uniformizarea aplicării regulilor în tot fotbalul românesc.

Asta pentru că, după cum am remarcat și cu alte ocazii, Statutul AJF Timiș în vigoare este depășit pe alocuri și neadaptat noilor condiții ale activității fotbalistice.

Drepturi

Haideți să atacăm mai întâi drepturile membrilor, stipulate la Cap. II, art. 12 din Statutul AJF. Bineînțeles, principalul drept al unui membru este acela de a participa cu drept de vot la Adunările Generale ordinare și extraordinare. Pentru exercitarea acestui drept membrul trebuie să fie afiliat statutar și regulamentar și nu mai revin asupra acestui subiect tratat pe larg într-un alt articol. În caz contrar, membru nu este, în fapt, afiliat și, pe cale de consecință, NU are drept de vot!!

Aceste condiții sunt îndeplinite și la această oră, probabil, de maxim 20-25 de cluburi și asociații și nicidecum de toți cei 118 membri declarați ca afiliați de către conducerea AJF. Cei mai mulți membri habar nu au nici acum ce trebuie să facă pentru intrarea în legalitate. Aici ar fi interesant de văzut – poate organele abilitate vor cerceta situația – cum au fost eliberate Certificatele de Identitate Sportivă pentru asociații de către Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Timiș. Majoritatea acestora au fost ”supervizate“ de fostul director Adrian Tal, un apropiat atât al fostei, cât și al actualei conduceri a AJF Timiș. Mai mult, domnul director a îndeplinit o perioadă destul de lungă de timp și rolul de observator de joc al AJF, funcție retribuită, și se afla în postură de incompatibilitate crasă cu funcția deținută în cadrul DJTS Timiș. Faceți dvs. conexiunile!

Continuând, membrul afiliat are dreptul “să nominalizeze candidați pentru funcția de președinte AJF sau pentru orice funcție pentru care alegerea se face de către Adunarea Generală”.  

Mai departe, “în cazul cluburilor sportive, să participe la competițiile naționale organizate de AJF, precum și la competițiile naționale de fotbal.”

Un membru afiliat mai are dreptul “să prezinte propuneri Adunării Generale și Comitetului Executiv în vederea includerii acestora pe ordinea de zi.” 

Totodată, poate ”să participe și să beneficieze de programele de asistență și dezvoltare elaborate de AJF.“ Asta în situația în care conducerea AJF a elaborat vreodată astfel de programe… Nu îmi aduc aminte când a fost ultima astfel de… “elaborare”!

Și ajungem la drepturile finale, care fac trimitere tocmai la ceea ce la AJF Timiș pare a fi mai mult opțional, adică respectarea Statutului și regulamentelor AJF. Concret, membrul are dreptul ”să exercite orice alt drept izvorând din prevederile statutului și regulamentelor AJF.“

Și articolul drepturi se încheie apoteotic: ”Exercitarea drepturilor menționate la alin. (1) se face în concordanță cu prevederile statutului și regulamentelor AJF.“

Adicătelea, mai exact se mai precizează încă o dată necesitatea respectării și aplicării prevederilor Statutului și regulamentelor.

În concluzie, capitolul drepturi pare a fi unul dintre puținele care conține prevederi identice atât în statutul în vigoare, cât și în cel cadru editat în 2015.

Cu toate că nu se pomenește nimic despre acest lucru, membrul afiliat mai are un drept important: ”dreptul“ de a plăti taxele impuse de conducerea AJF, dar și penalitățile stabilite de comisiile de specialitate și Comitetul Executiv.

Obligații

Ehe, aici textul este mult mai generos, referirile fiind mult mai numeroase și ample! Iar Cap. II, art. 13, cel care face aceste precizări, începe absolut… abrupt:

Membrii afiliați au obligația “să respecte Statutul, regulamentele, directivele și deciziile AJF/FRF/FIFA/UEFA,  precum și ”Legile jocului“ elaborate de IFAB.”(lit. a)

Mai precis, exact prevederea la care conducerea AJF Timiș nu prea se conformează. Adică aplică această prevedere doar atunci când e în avantajul său, iar când o ”încurcă“, se face că nu a auzit de ea!

Mergem mai departe. Și aflăm că există obligația ”să participe la competițiile județene și municipale organizate de AJF, precum și la competiții zonale și/sau naționale.“(lit. b) De parcă s-au înscris ca să nu participe!

Și continuă seria cu obligația ”de a respecta principiile de fair-play și integritate a competițiilor sportive.“ (lit. c) Aoleo, ce doare asta! Și sunt nenumărate exemple de încălcare flagrantă a acestei obligații, care nu s-a lăsat cu prea multe repercusiuni pentru vinovați. Ba mai mult, au fost și cazuri în care chiar le-a fost redusă pedeapsa din motive de… ”prietenii știu de ce“!

Și acum, la lit. d vine: ”să se asigure că jucătorii și oficialii lor respectă statutul, regulamentele, directive și deciziile AJF/FRF/FIFA/UEFA prin inserarea unor cauze obligatorii în contractele încheiate între aceștia și structurile sportive în cauză“. Hmm! Cam stufoasă obligație, dar care pune din nou accentul pe respectarea statutului și regulamentelor.

Nu putea lipsi obligația de a “recunoaște jurisdicția comisiilor cu astfel de atribuții din cadrul FIFA/UEFA/FRF/AJF, precum și a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne”. (lit. e)

Și dăm peste o obligație interesantă: “să răspundă în solidar cu membrii lor individuali în ceea ce privește executarea obligațiilor financiare față de FIFA/UEFA/FRF/AJF”. (lit. f)…

….Și uite așa ajungem la… “dreptul-obligație” de a “achita integral cotizația și celelalte obligații financiare față de AJF în condițiile și la termenele stabilite de prevederile statutului și regulamentelor”. (lit. g) Numai că, condițiile și termenele le stabilește conducerea, după cum îi este de trebuință.

Urmează principiul “pumnul în gură”: “fiecare membru are obligația să se abțină de la orice acțiune contrară intereselor AJF.” (lit. h) Niciunde nu se spune clar care este semnificația acestei obligații, ce lasă loc de multiple interpretări, fără a se explica cam care ar fi de fapt interesele AJF!?!

Probabil, ca să fie mai stufos articolul, se repetă apoi obligația de a respecta statutul și regulamentele FIFA/UEFA/FRF/AJF. (lit. i) Cu toate că sunt multe puncte în care se cere imperativ această respectare, în fapt, AJF cam face… ceva pe aceste prevederi în fiecare minut.

Ajungem și la un punct care doaaaareee “rău di tăt” actuala conducere AJF Timiș pentru că, obligă ”membrii afiliați să notifice AJF în termen de 15 zile și respectiv MTS, pentru cluburi, sau DJTS pentru asociații, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive  și irevocabile a hotărârii pronunțate de instanța judecătorească sau de la data efectuării modificării pentru membrii afiliați fără personalitate juridică, orice modificare intervenită în actul constitutiv și statutul său, pentru a fi operată în documentele AJF și respectiv în Registrul Sportiv.“ (lit. j)

Mai în clar, repet, toate cluburile și asociațiile sunt obligate să aibă act constitutiv și statut propriu, care să fie certificat pentru legalitate prin hotărâre judecătorească definitivă, documente ce trebuie depuse în termenele specificate de 15 sau 30 de zile pentru înscrierea în Registru sportiv, la DJTS (asociațiile) respectiv la MTS (cluburile sportive). Iar dacă pe parcursul activității se produc modificări (ex: schimbare președinte, vicepreședinte, membri CA, oficiali, etc.) acestea trebuie să constituie obiectul unor modificări în actul constitutiv al fiecărei structuri sportive, care trebuie recertificate prin hotărârea judecătorească definitivă și prezentate atât la DJTS sau MTS, precum și la AJF.

Ceea ce nu s-a întâmplat DELOC în întreaga activitate a AJF Timiș pentru că aceste operațiuni erau purtătoare de taxe suplimentare, ori conducerea AJF a vrut întotdeauna să fie bine, ca să nu fie rău!! Acesta fiind unul dintre multele elemente de continuitate în gestionarea trecută și prezentă a activității AJF.

Trecem rapid peste obligația “de a înainta, în ultimă instanță, orice litigiu cu caracter național apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor AJF, Comisiei de recurs a FRF, pentru soluționarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru”. (lit. k)

Și mai alambicat și complicat de înțeles sensul textului pentru majoritatea celor din fenomen! Să încercăm totuși o clarificare. Băieți, de fapt zice că nu aveți dreptul să vă adresați instanțelor judecătorești în legătură cu posibilele încălcări ale Statutului și regulamentelor AJF, ci trebuie să reclamați Comisiei de recurs a FRF și să-nghițiți orice decizie ca fiind irevocabilă! Doar dacă legislația română în vigoare spune altceva! De la caz la caz!

Și acum vine cu adevărat “bomba nucleară” a Statutului AJF în vigoare, nerespectată NICIODATĂ de conducere în toată existența asociației!!!!

Cap. II, art. 13 (cu ghinion), alin. 2, zice textual:

“Încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) al prezentului articol se sancționează astfel:

  1. Suspendarea sau excluderea pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la literele a, b, c, d, e, h, și i;
  2. Penalitate sportivă de 2.000 lei pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la literele f, g și j.

Competența pentru sancționarea acestei abateri disciplinare aparține Comisiei de Disciplină a AJF, la sesizarea secretarului general al AJF.”

Atrag atenția în mod deosebit asupra penalităților sportive în valoare de 2.000 lei, care ar fi trebuit să fie aplicate tuturor cluburilor/asociațiilor ce nu au respectat prevederile de a răspunde în solidar cu membrii individuali privind executarea obligațiilor financiare, neachitarea cotizației la termenele stabilite, dar și neanunțarea modificărilor survenite în actele constitutive, implicând și hotărârile judecătorești definitive și înscrierea legală și statutară în Registrul sportiv! Știți pe cineva care să fi plătit vreodată această penalizare? Eu nu!!!!! Și încălcările sunt continue și permanente, mai ales la lit. j!

Și acest articol din Statutul AJF Timiș în vigoare corespunde cu cel din Statutul cadru.

De la lume adunate…

Am înțeles că, după ce a aflat că există depusă o plângere penală la adresa conducerii AJF, aceasta a început să pretindă tuturor cluburilor/asociațiilor efectuarea demersurilor de intrare în legalitate. Numai că, au omis, în continuare, să le precizeze membrilor afiliați că au nevoie explicită de hotărârea judecătorească definitivă, susținând că este suficientă o declarație notarială legalizată. Complet eronat!

Cum ar spune din nou nenea Iancu, Curat murdar!!!

Concluzia finală: respectarea statutului și regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

Acest articol a fost publicat în Divizia D Timiş, Fotbal și etichetat cu , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


× unu = 8

 


Ultimele articole din categoria Divizia D Timiş: