Procedura de afiliere și dezafiliere

Observel este ”Cu lupa pe ei…” A treia oară. După ce am văzut care sunt pașii de urmat pentru ca o structură sportivă (club / asociație) să se poată afilia la FRF /AJF, vom detalia și procedura prin care structura sportivă poate deveni efectiv un nou membru, respectiv își pierde această calitate. Asta pentru că întocmirea actelor, statutar și regulamentar, nu este suficientă.

Hai să definim exact ce înseamnă afilierea? Este decizia de a admite un nou membru în cadrul unei structuri (FRF / AJF). Afilierea presupune respectarea atât a drepturilor, cât și a obligațiilor rezultate din această decizie, drepturi și obligații prevăzute în Statutul FRF / AJF respectiv în regulamentele în vigoare.

Dezafilierea reprezintă o modalitate de încetare a calității de membru al FRF / AJF.

Conform Statutului FRF, Cap. II, art. 12, pct. 1, se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial. Asta înseamnă că solicitanții trebuie să îndeplinească cumulat TOATE cerințele prevăzute la Cap. I, Art. 1, pct. 7 și pct. 8, din ROAF.

În Statul AJF Timiș, în vigoare din 28.07.2012, la Cap. II,  Art. 10, pct. 1, se precizează că se pot afilia numai structurile sportive cu sau fără personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial. Diferența față de Statutul FRF este că la AJF se pot afilia și structurile fără personalitate juridică, obligativitatea de a fi legal constituite și recunoscute oficial rămânând valabilă. Adică se aplică și aici, adaptate, nu modificate sau ignorate, prevederile Cap. I, Art. 1, pct. 7 și 8, din ROAF!

Tot la Cap. 2, art. 12, pct. 2, din Statutul FRF, se prevede că “afilierea se poate face numai după înscrierea în Registrul Sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului (cluburile)”. Pentru asociațiile sportive înscrierea trebuie făcută în Registrul Sportiv al Direcției Județene pentru Tineret și Sport (DJTS Timiș). 

Constatăm numeroase inadvertențe importante între Statutul AJF Timiș în vigoare și Statutul cadru obligatoriu transmis de către FRF în anul 2015, și care trebuia doar completat cu datele personalizate ale fiecărui AJF și adoptat în Adunările Generale ale AJF-urilor, pentru uniformizarea în aplicarea regulilor după care își desfășoară activitatea structurile federale și cele județene.

Spre exemplu, la Cap. II, Art. 11 – Cererea de afiliere din Statutul AJF, lipsesc nu mai puțin de șapte puncte, prevăzute în Statutul cadru, dintre care copia legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă (CIS), hotărârea judecătorească cu mențiunea definitiv și copia legalizată după CUI sau CIF, fiind extrem de importante pentru afiliere. Și în aceste cazuri motivul neactualizării prevederilor Statutului ale AJF Timiș fiind unul de natură financiară, deoarece pentru copiile legalizate se percep taxe notariale. Doar că actele mai sus menționate sunt esențiale pentru legalitatea afilierii!

Este doar un exemplu al “continuității neregulamentare privind nerespectarea Statutului FRF în vigoare, menținute de actuala conducere la fel ca și cele practicate de fosta conducere a AJF Timiș.

Revenind la procedură, după completarea dosarului de candidatură la statutul de membru afiliat, reprezentanții legali ai structurii sportive (am detaliat cine sunt aceștia) îl depun la sediul FRF / AJF. Dosarul intră în analiza și dezbaterea Comitetului Executiv FRF / AJF și, se aprobă sau nu, prin hotărâre a acestui for. O decizie a Comitetului Executiv favorabilă afilierii, care trebuie să certifice în primul rând conținutul corect și complet al dosarului, nu înseamnă că procesul de afiliere s-a încheiat. Respectiva structură sportivă devine afiliată doar provizoriu. Structura afiliată provizoriu are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Statut doar până la următoarea Adunare Generală. Pentru ca afilierea să devină definitivă mai este nevoie de votul favorabil al următoarei Adunări Generale a FRF / AJF, organizată în cel mult un an de la data emiterii hotărârii Comitetului Executiv de afiliere provizorie.

Adunarea Generală ordinară este convocată de Comitetul Executiv FRF / AJF în mod obligatoriu o dată pe an, iar pe ordinea de zi a acesteia trebuie să figureze ca și punct separat afilierea și respectiv dezafilierea unor structuri sportive. Adunarea Generală se exprimă prin votul celor prezenți, dacă este îndeplinit criteriul cvorumului necesar ( 2/3 dintre delegații cu drept de vot desemnați de membrii afiliați), iar dacă acesta este majoritar favorabil (50 % plus unu dintre cei prezenți) abia atunci structura sportivă (club / asociație) devine membru afiliat cu drepturi depline. Dar și cu obligațiile aferente rezultate din acest statut!

Tot prin vot al Adunării Generale, cu îndeplinirea criteriului cvorumului constituit, se procedează și la dezafiliere unor membri (cluburi / asociații), propuși de Comitetul Executiv, prin punctul aferent de pe ordinea de zi. Diferența este că decizia de dezafiliere trebuie luată cu votul a cel puțin 2/3 dintre delegații prezenți la Adunarea Generală.

Conform Cap. 2, art. 24, pct. 1 și 2, din Statutul FRF:

“Comitetul Executiv poate hotărî, cu titlu provizoriu, dezafilierea, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei Adunări Generale, dar nu mai târziu de 1 an de la data adoptării hotărârii de către Comitetului Executiv. În caz contrar, dezafilierea definitivă este validată de drept.

Structura sportivă dezafiliată provizoriu nu are niciun drept prevăzut de prezentul Statut.

Încetarea calității de membru afiliat se poate produce într-una dintre următoarele situații (Cap. 2, art. 22, pct. 1, Statut FRF respectiv Cap. II, art. 15, pct. 1, Statut AJF): dezafiliere; retragere; excludere; dizolvare club / asociație; dizolvare FRF / AJF.

Aviz structurilor sportive județene care, deși nu mai sunt prezente de mai mulți ani în vreo competiție organizată sub egida AJF Timiș, datorită dizolvării, retragerii sau excluderii, participă la vot în Adunările Generale ale AJF Timiș!

Așadar trebuie tratat cu atenție și responsabilitate aspectul cvorumului unei Adunări Generale deoarece există decizii care nu pot fi luate statutar și regulamentar cu majoritatea simplă (50 % plus unu) a celor prezenți!!!

Cluburile care promovează din campionatele județene în competiții organizate de FRF trebuie să se afilieze FRF și rămân afiliate și la AJF. În cazul promovării asociațiilor sportive din campionatele județene, acestea trebuie să se transforme în cluburi sportive conform legii și să se înscrie în Registrul Sportiv al MTS. Cluburile care retrogradează în campionatele județene, din competițiile organizate de FRF, rămân afiliate doar la AJF.

Nici o altă modalitate de afiliere a unei structuri sportive nu este prevăzută, nici în Statut, nici în vreun regulament în vigoare!

Concluzia finală: respectarea statutului și regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

Acest articol a fost publicat în Divizia D Timiş, Fotbal și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


noua − 5 =

 


Ultimele articole din categoria Divizia D Timiş: