Lume a sportului, deșteaptă-te și ridică-te ferm cu coloană vertebrală și pentru restul societății, pentru a ne face bine! Poți fi exemplul necesar prin a spune solidar ”Gata, de-ajuns!” Nou set de informații difuzate unicat în România: II. Inclusiv o hartă interactivă din surse publice verificate

Ca o constatare fără dubii din punctul de vedere al unui cotidian de sport pur independent și interesat strict de menirea actului jurnalistic prin relevarea realității factuale și adevărului, sportul românesc s-a lăsat în 2020 influențat în necunoștință de cauză, pe pilot automat și orbește de un complex set de hotărâri, măsuri și protocoale croite și filtrate de la nivel înalt, guvernamental și ministerial ca percepție a publicului, pe adresa întregii societăți românești. De bună credință dar fără a efectua propriile cercetări și evaluări, și lumea sportului a încuviințat fără a crâcni să se supună reperelor cadru trasate la nivel oficial de către autorități, de la întreruperi în martie ale competițiilor oficiale și până la reluarea spre vară a pregătirilor în anumite condiții stricte, validând implicit narațiunea decidenților la vârf cu crezul că, prin a se alinia respectării normelor, va contribui la revenirea cât mai grabnică la normalitate. Care se va lăsa însă așteptată cu tendințe spre infinit, asta e realitatea!, tocmai și exact pentru că în combaterea așa-zisei pandemii s-a plecat înadins de la false premise, bazate strict pe politici tehnocratice de inginerii sociale fără fundament în știință, cercetare și medicină, dar și pentru că normalitatea era voit vizată a fi preschimbată în nefireasca anormalitate a noii ordini mondiale, rezultantă a haosului pe cale de conturare, cu bioterorismul pe post de trăgaci-pretext.

Se dezmeticește sportul în fața unei complexe diversiuni care stârnește impresia că, la modul în care cu suspiciune sunt tratați, gen în culpă și ”vinovați” până când ”testul” i-ar declara ”nevinovați”, oamenii sănătoși ar răspândi ”virusul”!? Sau este oare memoria colectivă într-atât de scurtă încât nu mai accesează nici măcar concluziile complotului similar din urmă cu doar 10 ani, când Ansamblul Parlamentar al Consiliului Europei a investigat public motivele pentru care Organizația Mondială a Sănătății a declarat ”pandemia” H1N1 din 2009, președintele epidemiolog al ansamblului, Wolfgang Wodarg, punctând atunci că ”este unul dintre cele mai mari scandaluri medicale ale secolului”, ținându-i isonul până și directorul Centrului de Colaborare pentru Epidemiologie din OMS, așadar din cadrul însăși instituției declarante, Ulrich Kiel, care înfiera ”farsa” prin a sublinia că se înregistra ”o gigantică alocare eronată a resurselor de sănătate publică, 18 miliarde de dolari până la ora la care semnalez…” Și câte oare nu s-or fi irosit anapoda anul acesta într-o lume oricum tot mai presată de probleme!?! Mai adăugați zerouri la costurile incalculabile în timp.  

Când lumea arenelor va deduce că nu este imună crimelor împotriva umanității și genocidului puse la cale de oculta satanică mondială prin atacurile concertate lansate din umbră, și că mai mult sau mai puțin tot va avea de suferit nu doar pe termen scurt în raport cu suferința întregii societăți, atunci se va putea detașa lucid din nociva psihoză colectivă în care a fost malefic indusă suflarea carpatină și va dobândi curajul tipic spiritului sportiv pentru a face opinie separată și a arăta cu discernământ calea de urmat, ridicându-se ferm pentru a lua atitudine și poziție în sensul încetării a ceea ce este printre altele o toxică ofensivă multilaterală împotriva însuși sistemului imunitar uman, ”Gata, suficient și de-ajuns!” cu strategiile pseudoștiințifice și pseudomedicale dictate din spatele falsei măști a grijii pentru om, de fapt o tragedie pentru naturalețea vieții pe pământ.

Omenirea pășește tot mai nesigur prin dreptul unor tot mai dese răscruci istorice, iar tocmai sportul, acest potențial antidot al alunecării spre spitale, Mens Sana in Corpore Sano, sport ca domeniu cheie și vital al bunăstării vieții sociale, ar trebui să se erijeze pe liniile spiritului său autentic în îndrumător-salvator al turmelor înadins împinse spre prăpastie de către lupii ”oficiali” și neoficiali mereu cu blana în schimbare dar nu și cu năravul, și să se ridice în consecință din starea de obedient conformism fără filtrul rațiunii în care a fost constrâns și condiționat pe tușă, un pas în teren și un strigăt solidar cu coloana vertebrală dreaptă în ideea schimbării plăcii, de la politicile de inginerie socială în detrimentul dovedit al sănătății oamenilor, la abordări probate de știință, cercetare și medicină, ascunse, camuflate și ignorate ca dovadă fățișă a răului cu intenție administrat în doze tot mai severe populațiilor constant manipulate. Asta dacă sportul mai crede totuși în spectatorii pe care și-i dorește magnetizați în tribune… 

Sportului i s-ar potrivi ca o mânușă să preia ștafeta și să ridice ștacheta dezbaterii publice, de la un minim absolut actual al psihozei fricii și dezbinării nocive, induse de propagandă și îndoctrinare pe firul narațiunii ”oficiale”, o farsă de matusalemice proporții, la stadiul normal, firesc și natural al încurajării cultivării celor lumești pe pământ, a se citi reluarea activității cu precauțiile de rigoare, dar nu sub opresiunea unor cu totul disproporționate impuneri deloc probate științifico-medical. Aspect ascuns publicului larg, cu ușurință dus de nas după principiul ”crede și nu cerceta” spre teza conform căreia respectarea setului legislativ de măsuri cadru, oricât de ineficiente și chiar dăunătoare ar fi acestea – dar și dovedite în acest sens, ar echivala cu asigurarea ”siguranței colective”. Însă, vorba reputatului Noam Chomsky, ”nu doar că oamenii nu știu ceea ce li se întâmplă, dar ei NICI MĂCAR NU ȘTIU CĂ NU ȘTIU acest aspect…”

Este momentul ca spiritul dinamic al arenei sportive să scuture panica paralizantă a unor discursuri gen ”Fratele mai mare”, sportul să preia inițiativa și să dea necesarul exemplu pozitiv al căii salvatoare de urmat, cercetaș-ghid pe post de lanternă în bezna rătăcitoare a minții autorităților, far în direcția ieșirii din tunelul terorii și condiționării umane.

Sănătos la trup, sportul este și ceva mai sănătos la cap, mai nealterat în degradarea socială indusă de impostori incapabili de a se îngriji responsabil de soarta a milioane de cetățeni, putând intra în istorie dacă ia taurul de coarne și pune piciorul în arenă, luare de poziție și o atitudine fermă în numele unui bine colectiv al întregii societăți, împotriva experimentului în derulare ca simulare pe viu pe pielea populației a reacției la o situație de criză planificată în avans. Farsă teatrală și pe pielea sportului, care poate cerceta evidențele, decanta bobul de neghină și trage concluzii cât se poate de clare și cu propriul intelect, cu sânge rece și prin filtrul rațiunii, dovezi de netăgăduit în sensul în care actualul făgaș pe care a fost canalizată România din martie este greșit, periculos și înfundat.

Că sportul a fost constrâns și condiționat să se plieze strategiei impuse după ureche, executându-se în consecință, a fost cât se poate de elocvent prin numeroase exemple din ultimele luni, târându-se implicit în stare de avarie, scurtcircuitat și hrănit fiind cu iluzii deșarte, fără a realiza că dacă înghite orice aberație ca literă de lege incompetent trasată și nu își apără propriile drepturi și interese, va sfârși slăbit, într-o stare de și mai mare dependență de stat, de banul public, tot mai drămuit.

Ceea ce a fost oarecum mai surprinzător și neplăcut ține de constatarea pe seama anumitor exemple că sportul a mers chiar mai departe în toată această nocivă și toxică ”psihoză COVID-19”, prin a împărtăși retorica fricii, Sporttim sesizându-se în cazul comunicatului remis duminica trecută de ASU Politehnica Timișoara, secund divizionara de fotbal, la care a reacționat publicând în premieră și unicat în România anumite informații și aspecte care pulverizează cu dovezi irefutabile de natură științifico-medicală și din cercetare picioarele de lut pe care se bazează întreaga strategie fără fundament a autorităților, o tragedie în sine ca pericol public cu repercusiuni deja resimțite.

Un al doilea set de remarci este publicat mai jos, și câte altele n-ar fi de fapt, iar federațiile de profil ar trebui să demareze propria cercetare de documentare a faptelor și dovezilor indubitabile în sensul renunțării la chingile în care detrimental a fost constrânsă, și în favoarea glisării spre normalitate, fără de care ”criza” în amplificare, nu cea obsedant diseminată de autorități, ci cea suferită de societatea civilă din care și lumea arenelor face parte, va căpăta proporții de neînlăturat în termeni economico-financiari dar și existențiali.

Le-ar spune oare ceva decidenților de frunte din sport că însăși oficiali ai ONU tocmai au atras atenția asupra concluziilor unui studiu UNICEF publicat în The Lancet care subliniază că izolarea blocadei în locuințe și închiderea școlilor a cauzat deja mai multă pagubă copiilor decât ”noul” virus în sine!?    

Iar copiii sunt aduși în discuția legată de sport tocmai pentru că sportul amator dar și competițional își trage seva din generațiile de mâine, ”pepinieră” indispensabilă a domeniului, dar și pentru că micuții sunt moștenitori ai zestrei pe care omenirea le-o lasă, pare-se dintr-o docilă poziție îngenunchiată și cu mască, și nu din spiritul combativ asociat noțiunii de sport. Dacă sportul tolerează toate cele sub pretextul străveziu al ”siguranței colective”, cedare a unor drepturi și libertăți fundamentale în numele unei câtuși de puțin certe paveze, atunci și urmașii săi vor urma la rând, expuși dar și captivi unor situații pe viitor mult mai delicate.

Henrietta H, Fore, Director UNICEF, a subliniat că ”repercusiunile pandemiei cauzează mai mult rău copiilor decât boala în sine”, conducătorul programului de nutriție al UNICEF, Victor Aguayo, completând că paguba cea mai însemnată este indusă de ”închiderea școlilor, de întreruperea programelor de bază de sănătate, de disfuncționalitatea programelor de nutriție”. Iar studiul în sine notează că ”distanțarea socială, închiderea școlilor, restricțiile comerciale și lockdown-urile țărilor” înrăutățesc malnutriția copiilor. Tragic, estimările studiului avertizează că lockdown-urile și alte așa-zise măsuri de combatere a virusului pot duce la mai mult de 10.000 de decese adiționale în fiecare lună în rândul copiilor, numărul suplimentar al micuților intrați în zona de risc de pe urma acestor neprobate inginerii sociale fiind de circa 6,7 milioane de suflete. Implicit, ca predicție pe 2021, oficialii UNICEF amintesc suma suplimentară de 128.000 de decese ca efecte și consecințe ale strategiilor vădit anapoda de anul acesta, de fapt niște tragedii înadins generate și implementate, ca eșantion al orchestrației ocultei satanice mondiale de a tiraniza, controla, dezumaniza și depopula masele pe care le posedă, totul ca simplu joc cu conotații simbolice în arsenalul sforarilor din umbră.

Tot mai multe sunt vocile pertinente care încă răzbat la suprafață din diverse unghiuri împotriva vicioasei ”narațiuni oficiale” și a unei cenzuri pe seama căreia până și bolșevicii, maoiștii ori naziștii ar începe să fie invidioși, însă tot mai puține sunt ușile întredeschise democrației pe care să le trântească larg deschis de perete domenii sociale cu capacitatea de a înfrâna psihoza colectivă și a pune punctul pe i într-o readucere cu picioarele pe pământ. Sportul a însuflețit mulțimi și poate fi catalizator al schimbării în bine, doar să-și asume rolul social la ceas de cumpănă, lepădându-se de atitudinea cu un soi de servilism …

Dacă sportul se amăgește că, respectând cu strictețe aberantele norme legislative ”anti-COVID-19”, va beneficia ulterior de roadele acestei sfințenii, atunci în primul rând nu percepe că aproape întreaga strategie a făcut deja destul rău, cu efecte detectabile pe toate planurile, pe cale de a se amplifica în timp, necesară fiind așadar o limitare pe cât posibil a pagubelor printr-o cât mai urgentă reacție, iar în al doilea rând nu deduce că este, în rând cu restul domeniilor, un simplu cobai experimental al condiționării la marea resetare ireversibilă spre noua ordine, ca și imposibil de acceptat pe linii principiale și etice de integritate și conștiință morală, ”nouă ordine” conturată pe refrenul unei alarme perpetue despre ”noul” virus și alte pericole, orchestrație a serviciului național guvernamental de panică și control.

Dacă tot este să se frângă, sportul ar trebui să lupte din picioare pentru propria-i existență, și nu să păstreze poziția inertă a echerului, dintr-o postură blazată, în așteptare, la cheremul unor politici în care doar puerilii și naivii ignoranți s-ar mai putea încrede. Efectele negative ale lockdown-urilor și tot tacâmul încă nu se fac vizibile, lunile în curs fiind însă cheie pentru evitarea alunecării necontrolate a vieții sociale, pentru evitarea dezlânării fibrei sociale, pusă la încercare de stratagema ”divizează și controlează”.

Ceva mai jos, drept bonus, deloc o poveste pentru copii – ceea ce ar părea la prima vedere, ci un vital aspect demn de diseminat, punând pe gânduri. Un detaliu istoric deloc controversat, ”de unde Influenza?”, ideal instrument cu trimitere la actualitatea presantă din 2020.

Dar mai întâi, intermezzo, o recapitulare pe scurt a primului set de informații difuzat ca o raritate în România zilele trecute în Sporttim… ”Creatorul testului avertiza că PCR este inadecvat pentru detectarea infecției virale. Inapt scopului în sine”… Precizia testelor ca grad sensitiv și de specificitate n-are un termen valid de comparație la un necesar standard ca unitate de măsură reper… Cowan: ”Acest RT-PCR care este folosit e un test surogat, nu poate dovedi nimic, și chiar inventatorul său a spus explicit că nu poate fi folosit pentru a dovedi fie etiologia infecțioasă sau fie pentru a diagnostica o boală infecțioasă”… Prevederi legale ineficiente și în contradicție cu dovezile științifice și medicale… Politici de inginerie socială, nu rezolvări de natură științifico-medicală… ”Asta ar trebui condamnat, utilizate fiind pentru a dicta politici mondiale, în condițiile în care știința nu le confirmă!”… Un test pozitiv nu echivalează neapărat cu ”a avea” COVID-19… ”Testarea oamenilor, pentru orice tulpină a Coronavirusului, nu specific pentru COVID-19… ”Net mai apăsătoare sunt alte afecțiuni medicale cu adevărat severe ale populației… Patologii europeni n-au găsit până la finele lui mai nici o evidență științifică a vreunui deces strict de la noul coronavirus pe bătrânul continent… Testul purtării măștii, condiționare de acomodare premergătoare vaccinării și altor ”delicii”… ”Indicatori de progres pe septembrie 2020 conform The Global Preparedness Monitoring Boards 2019: <Națiunile Unite (inclusiv OMS) conduc cel puțin două exerciții de antrenare și simulare la cea mai largă scară, incluzând una ce acoperă eliberarea deliberată a unui patogen respirator letal>”… Autoritățile italiene: 99% dintre cei decedați cu COVID-19 (nu ”de la”!) se confruntau cu boli preexistente… ”Masca poate fi foarte problematică fie și pentru o persoană sănătoasă”… Nivelul tipic de oxigen este 20,5%, dar la purtarea măștii scade la 17-18%, sub limita minimă de 19,5% și așadar la un nivel iminent periculos asupra sănătății și vieții… ”S-a dovedit că mai puține infecții au apărut în grupul care nu purta măști”… “Experții” sunt în eroare, a purta măști în public nu e eficient, a-i carantina pe sănătoși nu salvează vieți… Tocmai măștile pe care oamenii le poartă ca formă de prevenire pot cauza un evantai de boli, incluzând gripa sau chiar COVID-19. Conform definirii cazului ”probabil”, o persoană poate fi listată ca având COVID-19 dacă manifestă dureri de cap, tipic efect secundar al purtării măștii… Măști ”de protecție” sau pentru subminarea voită a sistemului imunitar?… ”Studiile au demonstrat că de fapt crește și cantitatea de bacterii pe care o preiei”… Coordonator tehnic al acțiunii de răspuns la efectele pandemiei din cadrul OMS: ”Pare a fi rar ca o persoană asimptomatică să transmită unui alt individ”… ”Această întreagă chestie ar trebui să intre în istorie drept una dintre cele mai mari farse ale inoculării fricii, distrugând economii, forțând vaccinarea obligatorie, suprimând orice alte voci. Noi trebuie să ne fortificăm sistemul imunitar, e ceva personal, guvernul n-ar trebui să se implice. Distanțarea socială e non-sens, ne-a făcut vrăjmași între vecini…” … ”Sistemul imunitar este construit pentru a fi expus la antigeni, viruși, bacterii. Ori când le iei, când te adăpostești, atunci și sistemul imunitar scade, iar dacă stai cu lunile, scade și mai mult. Haideți așadar să urmăm știința”… Hoover: ”Individul se blochează în a face față ideii unei conspirații într-atât de monstruoase încât nu poate crede că există”… Kennedy: ”Pericolul n-a fost niciodată mai evident iar prezența sa n-a fost niciodată mai iminentă. Căci nouă ni se opune în jurul întregii lumi o monolitică și nemiloasă conspirație”… Masca, parte a ritualului de inducere inițiatică a omenirii în cultul satanic care o posedă… Ce va urma? E demult pe hârtie: ”Pentru a completa mecanismele existente în vederea unor viitoare și mult mai avansate stadii ale unei epidemii sub Reglementările de Sănătate Internaționale (IHR – din 2005)”… ”Rata cazurilor de fatalitate va fi considerabil mai mică decât 1%. Asta sugerează că consecințele generale clinice ale COVID-19 ar putea fi în cele din urmă mai degrabă similare celor ale unei severe gripe sezoniere”… Odată injectată, această nanotehnologie este îndreptată spre a modifica ADN-ul recipientului, transformând persoana respectivă într-un organism modificat genetic… Evidențe nule în ceea ce privește aspectul că vaccinarea ar împiedica spitalizarea sau moartea… Omul va deveni un automaton, nu va dezvolta o conștiință… Vaccinuri în lucru, din linii celulare de fetuși avortați… ”Fie și după disiparea pandemiei, s-a menținut și chiar s-a intensificat această mai autoritară supraveghere a cetățenilor, mai autoritar control al activității acestora”… Copil: ”Tată, dar ce-ați făcut atunci când au început să ne ia rând pe rând drepturile și libertățile?” Răspuns: ”I-am înfierat cât am putut pe toți cei care dezvăluiau conspirațiile, zicându-le că-s simple teorii”… Iar mai nimic din ceea ce ar fi inconvenabil narațiunii ”oficiale” nu este măcar menționat!

Așadar de unde ”Influenza”?

Originar din Italia, termenul ”Influenza” își are rădăcinile pe seama primei atestări a unei stranii boli survenite în jurul anului 1580, inexplicabilă la acea vreme. Iar cum fenomenul avea a se repeta, observatorii atenți au sesizat că tindea să apară simultan în diferite locuri. În căutarea unui răspuns plauzibil, observatorii vremii au examinat maximele activității solare și au făcut legătura că bolile coincideau cu aceste vârfuri de intensitate a activității astrului ceresc. În corelație, când suprafața solară, în fapt ”Corona”, avea cel mai ridicat grad de activitate, și pământul resimțea această intensitate, sub influența unor efecte magnetice. Sub influența înalturilor, ”Influenza delle stelle”, oamenii vremii adoptau prescurtat denumirea ”Influenza” pentru a recunoaște inexplicabila afecțiune. Este recunoscut așadar de peste 400 de ani că efectul dovedit asupra corpului uman ținea de ”Influența” unor valuri magnetice aparte. Explicațiile și-au menținut acoperirea și în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, pe fondul răspândirii comunicațiilor telegrafice și ale rețelelor electrice în orașele din SUA, care au înmulțit numărul referirilor făcute pe adresa afecțiunii, asociate nu numai energiei vitale reduse a individului, durerilor de cap, stărilor de neliniște sau deprimării. Astfel, șablonul explicării simptomelor bolii ”Influenza” pe baza cauzelor de natură electrică, magnetică, a fost menținut până aproximativ acum un secol, la apariția ”Gripei spaniole” din 1918-1919.

Când, moartea a zeci de milioane de oameni de pe întregul glob în cel de-al ”doilea val” a declanșat reacția lumii medicale, contrariată de rapida răspândire a bolii, inexplicabilă ca rată de contagiere prin transferul de particule de la o persoană la alta. Drept urmare, ca parte a cercetării experimentale, s-a apelat și la 100 de voluntari sănătoși din Forțele Navale ale SUA, aduși într-un proxim contact controlat cu pacienți suferinzi, apelându-se la un număr repetitiv de teste, ca de exemplu transfuzia de sânge, de la cei infectați la voluntari, care au mai preluat prin inhalare și prin a bea excreții de pe urma strănutului, tușitului și chiar flegmei contagioșilor. Rezultatul, surprinzător, doctorii aleși de US Surgeon General în efectuarea acestor experimente constatând că voluntarii nu s-au îmbolnăvit, cu nici o excepție, semn că ”Influenza” nu era contagioasă, lipsind elementul transmiterii între persoane. În consecință, mulți oameni de știință și gânditori ai vremii, printre care și filosoful austriac Rudolf Steiner, cel care avertiza omenirea în privința efectelor vaccinurilor ”viitorului”, au asociat aparenta contaminare efectului expunerii simultane la noile unde radio, lansate pe frecvențe electromagnetice, difuzate pe-atunci în premieră la nivel mondial, un salt cuantic în sine.

Însă dat fiind zecile de milioane de morți, evidențierea unei potențiale cauze a fatalității în masă ca urmare a unor factori de natură electrică era inconvenabilă unor făuritori de inginerii sociale bazându-se tocmai pe progresul tehnologic pentru implementarea acestor politici, motiv pentru care o falsă narațiune legată de ”virus” a fost conturată și aplicată conștiinței colective ca explicație la letala boală, denumită ”Gripa spaniolă”. Omenirea nu mai era de-acum sub ”Influenza” electro-magnetică, ci a unui… virus.

Continua industrializare ca formă de îmbogățire a marilor companii monopoliste și corporatiste implica o altă narațiune servită publicului, cea în ideea în care undele electromagnetice ar fi periculoase fiind incompatibilă cu țelurile pe termen lung ale făuritorilor de politici publice, de unde și modificarea discursului. Care astfel a fost încetățenit, cu un elocvent exemplu la zi și în anul de grație 2020. Corpul uman avea să se adapteze în timp noilor frecvențe emise, salturi cuantice ale intensității, însă până la apariția noii mutații, când se ivea o altă provocare, precum cea la apariția undelor radar, după cel de-al doilea război mondial. Istoria factuală fiind o himeră pentru omul de rând școlit înadins întru a dobândi cunoștințe contrafăcute de aceiași făuritori de politici, îndrumat așadar pe piste false, totul doar se repetă, necunoașterea istoriei jucând festa și la ultimul salt tehnologic, cel în desfășurare, ce propulsează 5G la nivel global, mascat ca expansiune și efecte ale resetării electromagnetice sub acoperirea unei alte ”pandemii”.

Desigur, subiect tabu ca șanse de a fi dezbătut public, narațiunea ”oficială” fiind absolut intolerantă cu orice întrebare pe această linie, a efectelor electromagnetismului ca ”Influenza” a ”pandemiei” în curs, chiar și mai intolerantă decât pe adresa luării la bani mărunți a tuturor reperelor străvezii ale acestei colosale farse servite omenirii, cu ”asimptomatici”, ”cazuri”, ”testări”, ”pozitivi”, ”măști”, ”intubare”, ”izolare”, totul comportând discuții în ideea în care nimic nu este ceea ce pare. Ca grijă pentru om nici măcar în ceea ce privește răspândirea în spațiul public a unor necesare dispozitive colectoare ale măștilor folosite, asta apropo de baterea tobei în ritmul strictelor măsuri de ordin sanitar, ceea ce dezvăluie neglijența indiferentă a autorităților, știut fiind faptul că materialele sintetice poluează mediul, sau o fi vorba în cazul măștilor despre simbolice amulete de decor cu rol sentimental la purtător…   

Iar dacă decidenții se consideră a fi într-atât de transparenți și preciși ca expunere zilnică a ”cifrelor morții”, dar și într-atât de grijulii vizavi de binele colectiv al omenirii, atunci ce ar fi oare de ascuns încât nu doar că nici măcar nu se sinchisesc să semnaleze din când în când dezvoltarea răspândirii celor mai noi rețele 5G în România, Europa și pe mapamond, altfel accesibilă în spațiul online pe baza unor surse publice verificate, dar nici nu pomenesc absolut deloc despre așa ceva, implementare în curs sub camuflaj de acoperire.

Dacă este 5G într-atât de benefică omului și fără nici cea mai mică legătură cu actuala pandemie, deși experți cu competențe în domenii conexe au avertizat cu cea mai mare sobrietate în privința pericolelor ”saltului” în devenire de la un oricum dăunător 4G, atunci cum se face că pașii interactivi ai unui asemenea progres al tehnologiei nu sunt deloc aduși în lumina opiniei publice, ba chiar întregul subiect este ca și inexistent pe radarul formatorilor de opinie, trâmbițe-portavoce ale făuritorilor de politici sociale!?! Să se împărtășească binele și publicului, să se bucure și oamenii de ceea ce-i așteaptă. Sau masiva implementare zi de zi se face pentru a veni ca o plăcută surpriză pe adresa utilizatorilor, abia când va fi fost desăvârșită ”opera de artă” a expansiunii? O punere în fața faptului împlinit, după ce o sumedenie de drame și tragedii personale și familiale se vor fi consumat neștiut, fără ca vreun decident public să rostească măcar vreo silabă în ideea că ”saltul tehnologic” actual ar putea eventual da cu virgulă, regăsită într-o cât de mică măsură în prefabricata criză în derulare. ”Acoperire virusată” ca pură coincidență și întâmplare ori nu tocmai!?!

O face Sporttim, căci sensibilitatea electromagnetică este deja dovedită științific, oricât s-ar strădui sforarii să arunce batista pe țambal.

Harta interactivă Ookla 5G urmărește desfășurările tehnologiei 5G în orașele lumii, cu actualizări săptămânale din surse publice verificate și date Ookla, pe baza cărora utilizatorii de internet pot afla despre cele mai noi rețele 5G ridicate de operatori, ultimele informații, din 20 iulie, semnalând apariția a 3.000 de componente, majoritatea sub tutela Magenta Telekom în Austria și Telekom Deutschland. Referitor strict la România, dacă harta implementării 5G este imaculată când vine vorba de Balcani și de Turcia, dar și de Ucraina ori Slovacia, în vreme ce Ungaria și Cehia dețin câte 4 respectiv două repere de dezvoltare, inclusiv în capitale, în schimb țara noastră are deja 21, mai multe decât toate celelalte state laolaltă din regiune.

Și de mirare că în mândria de a fi român nu se suflă o vorbă despre un asemenea nivel de ”dezvoltare”. De ce oare, și poate ne lămuresc ANCOM și onor Sorin ”Retează Site-uri” Grindeanu… Dintre care două în Timișoara, cu disponibilitate comercială conferită de Digi și Orange, câte 3 fiecare în București, Brașov și Constanța, alte câte două în Cluj, Iași și pe Valea Prahovei, în Bușteni și Sinaia, respectiv câte unul în Craiova, Oradea, Ploiești și Sibiu.

Pe scurt, nu doar că decidenții au împins turmele în ceață și pe marginea prăpastiei cu tragediile pe post de strategii pe pielea sistemului imunitar al românilor, cu blocarea nejustificată în case a unei populații deopotriv sănătoase dar și cu boli cronice, asta în vreme ce granițele feudei UE mai erau binișor lăsate deschise pe seama firului scurt și roșu al axei Bruxelles-Berlin-București, și cu protocoale cu metode pseudoștiințifice și pseudomedicale de prevenire și combatere a bioterorismului de laborator în ceea ce privește trierea, testarea, izolarea, carantinarea, intubarea, absența autopsierii, stările de urgență și de alertă, pentru a nu mai pomeni de simbolistica inițierii inductive a maselor în cultul mascaților sataniști care posedă omenirea prin aplicarea de botniță și distanțare socială. E valabilă și la loviturile de corner din fotbal?

Dar în plus decidenții și țin la distanță turmele de orice altă urmă pare-se inconvenabilă lor, ca de exemplu această deloc semnalată expansiune în derulare a reperelor 5G în România. De ce așadar secretomania!? Și oare tot din grija pentru om și binele colectiv? Ce mai contradicție!   

Spre exemplu, peste Oceanul Atlantic, în SUA, Federal Communication Commision, abreviat FCC, comisie responsabilă cu protejarea cetățenilor prin regularizarea industriei telecomunicațiilor, admitea încă din 2012 că ”obiectele cu conductivitate electrică din sau de pe corp pot interacționa cu surse de radiofrecvență în moduri care nu pot fi cu ușurință prevăzute”, însă una este grija din vorbe și alta realitatea din teren, FCC fiind dată în judecată pe bandă rulantă inclusiv de administrații municipale pentru neprotejarea populației în fața nivelurilor nesigure de radiație și a expansiunii tehnologiei 5G, ultimele organizații care au urmat aceeași procedură de chemare la bară fiind ”Trustul de sănătate a mediului” și ”Apărarea sănătății copiilor”, chiar săptămâna trecută, într-un efort comun. De fapt, harta interactivă de pe www.speedtest.net relevă semnificativa răspândire a tehnologiei 5G în SUA, expansiune înfăptuită în ciuda declarației oferite anul trecut pe propria răspundere de membri executivi din industria de telecomunicații din SUA în fața Congresului american în sensul că nu dețin nici o dovadă științifică a faptului că tehnologia utilizată este una sigură. Drept avertisment de pe un teritoriu deja înțesat cu turnuri de transmitere și infrastructură wireless, cărora li se adaugă deja activ numeroșii sateliți expediind unde 5G și WiFi din înalturi, lansați în ultimii câțiva ani, cu continuarea lansărilor într-un program până în 2022. 

Una peste alta, are oare sportul autohton tăria de a ridica mânușa în numele invocatului ”bine colectiv”, prin a lansa niște întrebări pertinente, a isca o dezbatere publică, a lua la bani mărunți narațiunea oficială și a trage de mânecă autoritățile în sensul că tot așa nu se mai poate? Sau s-a acomodat deja placid și amorțit anomaliei ”noului normal”, hrănindu-se cu iluziile speranțelor deșarte? Sau, și mai rău, e în buzunarul aceleiași haine-robinet de care se leagă și alte speranțe, având de-a face cu venirea majorității banilor? 

Oricum ar fi, poziția cocoșată cu capul plecat în care s-a înfipt sportul din martie încoace, atât la sânul cât și în vintrele acestei struțo-cămile la modă tip transgender care este autoritatea oficială din România, este agravant și periclitant dăunătoare gradului de pregătire și tonusului acestui domeniu social, integrității sale, posturii coloanei vertebrale, respectului de sine, forței și potențialului său. Obsedanta psihoză indusă legislativ și mediatic ar trebui șarjată și placată cum numai spiritul sportului ar putea s-o facă, dar în timp util, cât nu i se atrofiază viteza de reacție.                

Se ridică fruntea sus ori rămâne încrețită deasupra calendarului fricii?          

Acest articol a fost publicat în Sport, Sport de masă și etichetat cu , , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


patru + 1 =

 


Ultimele articole din categoria Sport: