Program din 2020 pentru 2021. Februarie: ”Mutație proiectată a Covid-19 într-un virus secundar -21”. Aprilie-Iunie: ”Instabilitate economică – rupere proiectată a lanțurilor de aprovizionare: penurie de stocuri”. Tot anul: ”Accelerarea achiziției (construcției) de instalații de izolare (campusuri) în fiecare regiune și departament”. Din iulie: ”Mobilizare armată pentru controlul deplasărilor”

Haut-Commissariat au Plan, unul dintre serviciile de asistență din administrația prim-ministrului de la Paris la elaborarea politicilor guvernamentale, avea schițat din toamnă programul cu repere în timp rezervat Franței pe 2021 ca parte a ceea ce de aproape un an de zile este proiectul oficial al Băncii Mondiale denumit ”COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan” (SPRP – vezi înscrisul), programat între 2 aprilie 2020 și 31 martie 2025 sub forma simulării pe viu a unei situații de criză cu tematică ”virusarea”, implicând masive achiziții publice, proiect despre care Sporttim semnala de la bun început. ”Stare de urgență” la lansarea proiectului în 2020 la vremea căreia era punctată în aceste pagini și consemnarea cheie din raportul anual întocmit în septembrie 2019 vizavi de gradul de pregătire la nivel mondial pentru urgențe sanitare de către conducerea de monitorizare globală a acestui demers, sub titlul ”O lume în pericol”, disponibil pe portalul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) ca parte a unei convenții la care au aderat 194 de țări semnatare printre care și România, urmare a înțelegerii la nivel mondial prin Tratatul reglementărilor internaționale de sănătate din 2005, document stipulând la pagina 39 ”indicatorii de progres pentru septembrie 2020”, și anume – conform The Global Preparedness Monitoring Boards 2019, ”Națiunile Unite (inclusiv OMS) conduc cel puțin două exerciții de antrenare și simulare la cea mai largă scară, incluzând una ce acoperă eliberarea deliberată a unui patogen respirator letal. La care OMS va dezvolta reacții imediate de mobilizare națională și internațională, și o acțiune multilaterală în stadiul vremelnic al erupției, pentru a completa mecanismele existente în vederea unor viitoare și mult mai avansate stadii ale unei epidemii sub Reglementările de Sănătate Internaționale (IHR – din 2005)”. International Health Reglementations constituie un document legal menit conform descrierii sale să ”prevină, protejeze, controleze și ofere un răspuns răspândirii bolilor la nivel internațional”. Intră în articol