Organele de conducere executivă ale AJF

Am vorbit în precedentul articol despre Adunarea Generală a AJF și atribuțiile acesteia, despre cvorumul necesar adoptării anumitor decizii, despre componența și competența acesteia.

De reținut faptul că, Adunarea Generală ordinară se convoacă în mod obligatoriu O DATĂ pe an!

În rest, orice Adunarea Generală este una extraordinară. Aceasta din urmă trebuie să fie convocată DOAR în situații excepționale și din motive… bine motivate!

Însă fotbalul este un sport care își desfășoară activitatea aproximativ 8 – 9 luni din an. Și, în toată această perioadă, trebuie luate și decizii punctuale, influențate de evoluțiile diverselor situații particulare. Cine face asta? Comitetul Executiv, respectiv în cazuri de urgență maximă, Comitetul de urgență!

Vom zăbovi, în cele ce urmează, asupra componenței și a modului de alcătuire a Comitetului Executiv al AJF, dar și asupra competențelor statutare și regulamentare le acestuia, respectiv asupra componenței și competențelor Comitetului de urgență al AJF. Nu de alta, dar unii își închipuie că, făcând parte din aceste organisme, pot face ce vor, fără ca cineva să-i poată trage la răspundere și, mai ales, să decidă orice, indiferent de prevederile Statutului și regulamentelor în vigoare.

Care, am convenit deja, că sunt OBLIGATORII, și nu opționale, pentru absolut TOȚI MEMBRII AFILIAȚI!

Comitetul Executiv al AJF Timiș, conform Cap. B, art. 31, pct. 1, din Statutul AJF Timiș, este alcătuit din 13 membri: președintele AJFtrei vicepreședinți ( în contradicție cu prevederile Statutului cadru al AJF din 2015, care spune că trebuie să fie doar doi vicepreședinți ), 3 reprezentanți ai Ligii a 4-a ( Statutul cadru prevede 1-2 reprezentanți ai Ligii a 4-a ), 3 reprezentanți ai Ligii a 5-a ( Statutul cadru prevede 1 reprezentant al Ligii a 5-a ), 2 reprezentanți ai Ligii a 6-a ( Statutul cadrul prevede 1 reprezentant al Ligii a 6-a ), președintele Comisiei Județene de Arbitri (CJA). La lit. c, a acestui articol se precizează faptul că “unul dintre vicepreședinți va reprezenta cluburile și asociațiile de copii și juniori participante în campionatele județene”.

În Statul cadru al AJF din 2015 (Art. 39, pct. 1, lit. c), FRF precizează că în componența Comitetului executiv, în afara celor prezentate mai sus în paranteze, TREBUIE să intre în mod explicit un reprezentant al cluburilor și asociațiilor de copii și juniori, un reprezentant al cluburilor și asociațiilor cu activitate de fotbal în sală și un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin, numărul total al membrilor Comitetului Executiv fiind de maxim 11.

Oare de ce la AJF Timiș sunt 13 membri ai Comitetului Executiv??? Și de ce nu sunt reprezentate atât cluburile de fotbal în sală, cât și cluburile de fotbal feminin??? Mai degrabă pentru că în Timiș nu există campionate județene de fotbal în sală și fotbal feminin. Plus pentru a oferi cuiva ( susținător al conducerii AJF ) o funcție și senzația unei oarecari puteri de decizie…

Dacă s-ar respecta prevederile Statutului cadru al AJF, transmis de FRF în 2015 pentru a fi adoptat obligatoriu de toate Adunările Generale din teritoriu, atunci Comitetul Executiv al AJF Timiș, ar putea să aibă cel mult 7 membri, atât timp cât unul dintre cei doi vicepreședinți se ocupă de activitatea cluburilor județene de copii și juniori, și nu există campionate județene de fotbal în sală și nici campionate județene de fotbal feminin.

Mai exact, componența ar fi: președintele AJF, cei doi vicepreședinți, câte un reprezentant al Ligii a 4-a, al Ligii a 5-a și al Ligii a 6-a, precum și președintele CJA. Suficient! Nu și atunci când trebuie recompensați unii… colaboraționiști!

Foarte importantă este precizarea de la Cap. B, art. 31, pct. 2, din Statutul AJF Timiș, care prevede că ”nici un angajat sau colaborator al AJF, cu excepția președintelui AJF, NU poate face parte din Comitetul Executiv!“

Cum explică conducerea AJF Timiș prezența în Comitetul Executiv a lui Alexandru Dumitrașcu, în calitate de reprezentant al Ligii a 6-a, care figurează în același timp drept șeful Birou competiții al AJF Timiș ???

De asemenea, cum explică conducerea AJF Timiș prezența în Comitetul Executiv a lui Nagy Alexandru, în același timp arbitru asistent activsecretar al Subcomisiei de disciplină Lugoj și secretar al Subcomisiei de organizare a campionatului municipal Lugoj ???

Cele două exemple întăresc concluzia că, ”cine-i cu noi, nu-i împotriva noastră“! Și-l recompensăm cum se cuvine!! Ambii cei menționați au fost zeloși “agenți electorali” ai conducerii actuale a AJF Timiș la ultimele alegeri. Ce contează ce spune Statutul în vigoare!! Ăla-i doar pentru fraieri!! Și cum nimeni nu pune aceste întrebări, din frică, inconștiență sau lipsă de informare, Comitetul Executiv merge înainte, că înainte era mai bine… pentru continuitate !! Iar membrii afiliați tac chitic ”în păpușoi“!

De menționat că, conform Cap. B, art. 31, pct. 3, din Statutul AJF Timiș, la ședințele Comitetului Executiv participă fără drept de vot secretarul general și directorul economic / trezorierul AJF.

La Cap. B, art. 31, pct. 5 din Statutul AJF Timiș se precizează faptul că ”dacă vicepreședinții sau ceilalți membri ai Comitetului Executiv își încetează activitatea sau nu-și mai pot exercita atribuțiile ca urmare a pierderii calității de bază pentru care au fost desemnați în C. Ex., ei vor fi înlocuiți în maximum 30 de zile de la data când respectivele funcții au devenit vacante“.

Adică, spre exemplu, exact cazul lui Nagy Alexandru, desemnat ca reprezentant al unui club de Liga a 5-a, care nu mai evoluează în acest eșalon !!! Dar el este în continuare membru al Comitetului Executiv… Pe lângă aspectul de incompatibilitate menționat ceva mai sus!

Să trecem la competențele Comitetului Executiv. Acesta este convocat cel puțin lunar de către președintele AJF sau de către majoritatea membrilor săi.

Ordinea de zi a ședințelor Comitetului Executiv trebuie comunicată membrilor înaintea desfășurării întrunirii, fapt OMIS în mod expres din Statutul AJF Timiș, dar specificat în Statutul cadru, la art. 41, pct. 4, care îl obligă pe președinte să transmită cu cel puțin 3 (trei) zile înainte ordinea de zi a ședinței C. Ex.

Hotărârile pot fi adoptate doar cu votul majorității celor prezenți (Cap. B, art. 33, pct. 1 – Statut AJF), dacă s-a îndeplinit cvorumul de prezență, adică de jumătate plus unu prezenți dintre cei 13 membri. Hotărârile și subiectele dezbătute la fiecare întrunire a C. Ex. se consemnează într-un proces-verbal, în caz de egalitate votul decisiv fiind cel al președintelui AJF. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii prezenți,

Doar deciziile de suspendare provizorie a unui membru afiliat trebuie luate cu 2/3 din voturile celor prezenți, adică majoritatea absolută (Cap. B, art. 33, pct. 2 – Statut).

”Votul prin corespondență, împuternicire sau orice alte mijloace NU este permis (Cap. B, art. 33, pct. 6 – Statut). Această din urmă prevedere a fost și este încălcată în mod repetat atât de fosta conducere, cât și de actuala conducere a AJF Timiș, în cazul în care nu este întrunit cvorumul desfășurării ședinței!!! Pentru că și aici este OBLIGATORIU întrunirea cvorumului membrilor. În caz contrar ședința NU se poate desfășura!

Singura situație care se exceptează de la această prevedere este stipulată la art. 33, pct. 7 și se referă la punerea în aplicare a deciziilor pronunțate de Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) de la Lausanne!

Practic, Comitetul Executiv are drept atribuțiune gestionarea activității curente a AJF. El are datoria să o supună, transparent și explicit, votului și aprobării următoarei Adunări Generale a AJF. Abia după aprobarea deciziilor de către Adunarea Generală, acestea devin efectiv validate și statutare, făcându-și efectele.

Acesta este încă un aspect statutar pe care conducerea AJF Timiș îl respectă doar atunci când îi este convenabil, iar când îi poate crea probleme,”uită“ de existența lui.

În activitatea curentă a AJF există, însă, și situații excepționale, care necesită decizii imediate și care nu suportă amânarea până la întrunirea curentă a Comitetului Executiv. Ce se întâmplă într-o astfel de situație ??

Tocmai pentru a rezolva acest caz a fost înființat Comitetul de Urgență al AJF. Acesta este alcătuit din președinte și cei trei vicepreședinți. În Statutul AJF, la Cap. B, art. 35, pct. 4, se precizează faptul că: ”Comitetul de Urgență adoptă decizii cu votul a cel puțin 3 membri. Deciziile pot fi luate prin consultare telefonică, ocazie cu care va fi întocmită o notă telefonică.“

Dacă s-ar respecta Statutul cadru, atunci componența Comitetului de Urgență ar fi în număr impar – președinte plus doi vicepreședinți – caz în care nu ar mai fi necesar ”artificiul“ actual cu cele trei voturi! Ca să nu mai vorbim despre contradicția dintre prevederile Statului AJF Timiș, Cap. B, art. 33, pct. 6, încălcate de prevederile Cap. B, art. 35, pct. 4… Asta înseamnă că și Statutul în vigoare a fost conceput să răspundă intereselor de moment ale conducerii AJF Timiș !

Deciziile Comitetului de Urgență intră în vigoare imediat, dar, ATENȚIE, ele trebuie ulterior aprobate de următorul Comitet Executiv (art. 35, pct. 5 – Statut)! Asta pentru că președintele este obligat să transmită imediat tuturor membrilor Comitetului Executiv, printr-o notificare scrisă, deciziile adoptate de Comitetul de Urgență.

Dacă hotărârile Comitetului Executiv pot fi făcute sau nu publice pe site-ul AJF, cele al Comitetului de Urgență sunt în mod obligatoriu postate public (Cap. B, art. 35, pct. 6 –Statut).

După cum lesne se poate observa din cele de mai sus, o serie de prevederi statutare sunt interpretate și aplicate discreționar, adică atunci când convin conducerii AJF, sunt invocate, iar când nu convin, se trec… sub tăcere! Ca să nu mai vorbim de contrazicerile dintre diverse prevederi statutare în vigoare sau despre omiterea cu persistență a adoptării Statutului cadru, fără nici o consecință pentru conducerea AJF Timiș !!!!

Prietenii știu de ce !!!

Concluzia finală: respectarea statutului și regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


− 7 = unu