„Darurile” lui 2021? „Afacerea AJF Timiș” în sinteză (I) – vicepreședinții! Observel ”Cu lupa pe ei…” XXXXI

După ce am parcurs împreună, în detaliu, aspectele „cazului AJF Timiș”, cu toate conotațiile lui, vă propunem acum o sinteză „luminatoare”, de ansamblu, care să vă facă o imagine cât mai clară privind faptele la care s-au dedat „Dănuț Lața & asociații” (Florian Mierea, Romeo Malac, Raul Constantin Ghiciulescu, Ciprian Trancă, Ionel Ploclid, Nicolae Grigorescu, Costel Dumitru Subțire, Ioan Lazăr, Ioan Franț, Ioan Cojocari, etc…) și care au condus la situația din ziua de azi a fotbalului mic din județ:

– incompetență crasă în managementul fotbalului local,

– un an fără nici o competiție județeană desfășurată,

– un lot de arbitri extrem de restrâns, atât numeric, cât și valoric ( nici un arbitru la Liga 1, un arbitru și doi asistenți la Liga a 2-a, un arbitru și cinci asistenți la Liga a 3-a ),

– inexistența unui plan propriu de redresare și reluare a activității,

– un Comitet Executiv în acest moment nestatutar și descompletat de demisii, cu nici o ședință desfășurată în ultimele 10 luni ( statutar este obligatorie cel puțin una lunar ), cu toate că există soluția online, simplă și accesibilă tuturor,

– Adunarea generală ordinară neorganizată în 2020, deși e obligatorie anual prin prevederile Statutului AJF Timiș, pseudomotivul fiind situația „pandemică”, deși și aici există soluții pentru cine dorește cu adevărat să le găsească,

– un site oficial în care predomină, în ultimele luni, informații despre decese sau urări de sărbători și aproape nimic despre fotbal (nu suntem împotriva comemorărilor unor persoane din fenomen, dar considerăm că nu acestea ar trebui să fie informațiile majoritare transmise online).

Ca atare… hai să începem anul 2021.

Cadru general…

 Cazul reclamat penal: organizarea nestatutară și ilegală a alegerilor AJF Timiș din 26 februarie 2018; desemnarea nestatutară a Comisiei de validare de către Comitetul de Urgență, fără avizul Comitetului Executiv; validarea nestatutară a dosarelor majorității candidaților.

Părțile reclamate: „Dănuț Lața & asociații”. În principal Dănuț Lața, Florian Mierea, Romeo Malac, Raul Constantin Ghiciulescu, Ciprian Trancă, Ionel Poclid, Dorin Micșa, Nicolae Adrian Pleșa, dar și membrii Comisiei de validare a dosarelor: Costel Dumitru Subțire, Marian Ioan Perii, Ovidiu Constantin Bota. În subsidiar, „victime colaterale”, cei care au eliberat „adeverințele” candidaților (ACS Unirea Cerneteaz, AS Tapia Lugoj, CS Cocoșul Orțișoara, ACS Politehnica Timișoara, FC Caransebeș, FC UTA, AS Voința Biled).

Partea vătămată: Nicușor Tanasoglu, singurul candidat căruia i s-a invalidat dosarul.

Acuzații aduse: fals, uz de fals, fals intelectual, neglijență în serviciu, abuz în serviciu.

Reamintim prevederile Statutului AJF Timiș referitor la candidaturile la ocuparea funcțiilor de conducere – președinte, vicepreședinți – conform Cap. C, Art. 36:

„(1) Președintele AJF este ales de Adunarea Generală a AJF. Mandatul președintelui începe la sfârșitul Adunării Generale electorale și, de obicei, ia sfârșit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale electorale. Președintele poate fi reales.

(2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, președintele continuă să-și exercite atribuțiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte al AJF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) cetățenia română;
 2. b) studii superioare;
 3. c) nu au suferit condamnări penale privative de libertate, în acest scop candidații au obligația de a depune cazier judiciar eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii;
 4. d) au îndeplinit pentru o perioadă de minim 4 ani una din următoarele funcții: președinte AJF/LPF/FRF, vicepreședinte AJF/LPF/FRF, președinte al unei comisii permanente din cadrul AJF/LPF/FRF sau președinte de club/asociație indiferent de nivelul de competiții;

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu o declarație pe propria răspundere, legalizată la notar.

 1. e) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF;

1) vârsta maximă 68 de ani.

(4) Pentru alegerea președintelui asociației este necesară obținerea majorității absolute (jumătate plus unu) a voturilor exprimate și validate.

 (5) Alegerea și mandatul vicepreședinților:

 1. a) vicepreședinții sunt aleși de Adunarea Generală a A.J.F. pe o perioadă de 4 ani;
 2. b) persoanele propuse pentru funcția de vicepreședinte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să aibă cetățenie română,

– studii medii,

– nu au suferit condamnări penale cu privare de libertate, urmând ca în termen de 10 zile de la alegere să prezinte cazier judiciar,

– să nu fi fost persona non grata declarate de Adunarea Generală A.J.F.,

– vârsta maximă 68 de ani,

– să îndeplinească pentru o perioadă de minim 2 ani funcții de conducere în cadrul Asociațiilor Sportive sau Cluburilor Sportive afiliate la A.J.F. Timiș sau F.R.F.

(6) Validarea dosarelor președintelui și a vicepreședinților:

– Comitetul Executiv al A.J.F. Timiș va aproba validarea dosarelor, care vor fi supervizate de un reprezentant desemnat de Direcția de Sport Timiș.”

 Precizări absolut necesare…

 Atenție la punctul 1 și punctul 2 al articolului menționat, care îi „permite” președintelui să „stea” liniștit în funcție, atât timp cât nu este înlocuit de Adunarea Generală electorală!!! Ceea ce anticipăm că se va întâmpla, dacă membrii afiliați nu vor lua nici o atitudine și vor permite acest lucru.

Mai remarcăm faptul că, dacă la funcția de președinte sunt necesare studiile superioare și declarația notarială privind ocuparea unei poziții de conducere (președinte/vicepreședinte) în cadrul AJF/LPF/FRF, a comisiilor permanente (președinte/de ce nu și vicepreședinte) sau a unui club/asociație (președinte/idem privind vicepreședinte), candidatura la funcția de vicepreședinte AJF este mult mai permisivă necesitând doar studii medii și lipsind obligativitatea declarației notariale (exploatată de unii candidați) privind îndeplinirea unei funcții de conducere în cadrul unui club/asociație afiliat(e) AJF.

Nu se specifică în clar semnificația termenului „conducere” tocmai pentru a permite confuzia și accesul preferențial la respectivele poziții doar a celor agreați de ”gașcă”.

Și încă o aberație: cazierul judiciar în cazul vicepreședinților se prezintă abia DUPĂ maxim 10 zile de la alegerea în funcție!!!! Cu alte cuvinte poate candida orice condamnat penal, pentru că mai apoi oricum nu mai verifică nimeni aspectul!

Vom începe „trecerea în revistă” cu ocupanții funcțiilor de vicepreședinți:

 1. Raul Constantin Ghiciulescu

Recomandat de AS Tapia Lugoj, prin președintele Constantin Ghiciulescu – tatăl, asociație care nu mai participă la nici o competiție sportivă încă din sezonul 2012-2013 și care, deși trebuia dezafiliată la Adunarea generală de alegeri din 2014, l-a trimis, în schimb, în Comitetul Executiv al AJF Timiș, pe președintele său, Constantin Ghiciulescu – tatăl.

Actualul vicepreședinte al AJF, Raul Constantin Ghiciulescu, a prezentat la dosar  o „adeverință”, de la o asociație neînregistrată fiscal și constituită ilegal, cum că ar fi îndeplinit funcția de vicepreședinte. Asta în timp ce activa, încă din acea perioadă, ca arbitru asistent în campionatul municipal Lugoj, acolo unde participa și respectiva grupare sportivă!! Și există exemple concrete în care „vicepreședintele” a „arbitrat” meciuri ale AS Tapia Lugoj! Un caz de incompatibilitate crasă, nesancționat în nici un fel de către conducerea AJF Timiș asigurată de ”Dănuț Lața & asociații”. Mai mult, respectiva conducere, cu concursul celebrei Comisii de validare instituită ad-hoc înainte de alegeri, a permis candidatura lui Raul Constantin Ghiciulescu la funcția de vicepreședinte AJF!!! AS Tapia Lugoj a fost dezafiliată abia la Adunarea generală ordinară din 2019, după 6 (șase) ani de inactivitate totală!! Candidatul nu are declarație notarială privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36, pct. 5!! Mai mult, semnătura de pe „adeverință” nu seamănă deloc cu alte semnături, de pe alte acte existente la dosar, ale președintelui Constantin Ghiciulescu – tatăl, ci mai degrabă pare a fi cea a lui Raul Constantin Ghiciulescu – fiul, adică cel mai probabil și-a emis singur „adeverința”!!! Soția cadidatului este un membru marcant al conducerii Tribunalului Județean Timiș. Detaliu foarte important în cauză! El este angajat la compartimentul IT al Consiliului Județean Timiș. Este arbitru asistent activ în lotul de Liga a 2-a și Liga a 3-a, în special datorită faptului că este realizatorul site-urile majorității AJF-urilor afiliate FRF.

http://sporttim.ro/fotbal/cu-lupa-pe-ei-xvii-ajf-timis-casa-ilegalitatilor-dovedite-cu-documente-nu-cu-vorbe

http://sporttim.ro/fotbal/ilegalitatile-dovedite-continua-tot-cu-documente-nu-cu-vorbe-partea-a-ii-a-observel-despre-ajf-timis-cu-lupa-pe-ei-xviii

 1. Ciprian Dan Trancă:

 Recomandat de CS Cocoșul Orțișoara, unde a îndeplinit, de fapt, funcția de delegat al echipei, ulterior autodeclarându-se director sportiv.

Profitând de confuzia permisă de formularea neclară și nespecificarea concretă din condițiile de candidatură, a asimilat funcția de așa-zis director sportiv cu o funcție de conducere. Reamintim, funcțiile de conducere din orice instituție, sportivă sau nesportivă, sunt doar cele care pot angaja și reprezenta juridic respectivele organizații față de terți! Doar lângă numele respectivelor persoane, legal împuternicite, se poate asocia ștampila certificatoare a instituției! Toate celelalte persoane din cadrul clubului/asociației fac parte din corpul administrativ! Iar funcția de director sportiv în cadrul unui club/asociație semnifică o persoană care are atribuții strict în legătură cu activitatea sportivilor și a corpului tehnic al respectivei grupări. Nu are atribuții administrativ-economice și nu are drept de semnătură pe acte juridice! Candidatul are declarație notarială că îndeplinește condițiile de candidatură conform prevederilor art. 36, pct. 5! Este angajat al CNCF “CFR Călători” SA, în calitate de șef al Reviziei de Vagoane Timișoara. Este component al lotului de observatori federali de arbitri din Liga a 3-a, datorită susținerii președintelui AJF Romeo Malac.

http://sporttim.ro/fotbal/s-a-activat-principiul-dominoului-la-ajf-timis-cu-lupa-pe-ei-xxi

 1. Ionel Poclid:

Recomandat de către ACS Politehnica Timișoara. A îndeplinit, conform unei „adeverințe” anexate la dosar, funcția de șef departament informatică din 10.08.2006 până în 31.08.2012, „adeverință” semnată, cică, de Directorul General al clubului.

În paranteză fie spus semnătura pare cam…. „stângace” și credem că o expertiză grafologică poate lămuri cine a fost de fapt semnatarul ei. Conform unei alte ”adeverințe” existente la dosar, „semnată” de Compartimentul Resurse Umane, Ionel Poclid a îndeplinit funcția de consultant informatică, din 03.09.2012 până la data eliberării acesteia, adică 29.01.2018!!! Și el are declarație notarială privind îndeplinirea condițiilor de candidatură prevăzute la art. 36, pct. 5!!! Poate ne explică celebra Comisie de validare sensul termenilor funcțiilor îndeplinite de candidatul Ionel Poclid și cum sunt acestea (?!?) funcții de conducere într-un club precum ACS Politehnica Timișoara!! Ionel Poclid este exemplul concret de cea mai crasă încălcare a prevederilor Statutului privind candidatura. Nu are un alt angajament. Este component al lotului de delegați federali de joc din Liga a 2-a și Liga a 3-a, exclusiv datorită susținerii președintelui AJF Romeo Malac.

http://sporttim.ro/fotbal/incompatibilitatea-o-practica-curenta-la-ajf-timis-cu-lupa-pe-ei-xx

Și pentru că neregulile, ca să fim eleganți, privind alegerile de la AJF Timiș din 26 februarie 2018, nu se opresc aici, vă propunem să ne „aplecăm” și asupra altor candidați „agreați” de „gașcă”, care însă nu au mai încăput pe lista vicepreședinților, și așa prea mulți, ai AJF Timiș. Dar ale căror dosare de candidatură au fost, de asemenea, validate de supercomisia avocățească, cu toate că respectivii candidați au cam tot atâtea „bube-n cap” ca și cei trei aflați pe funcții!!

 1. Dorin Micșa:

Recomandat de AS Gloria Uivar, a prezentat două „adeverințe”, una de la FC UTA, pentru perioada 24.10.2013 – 03.10.2014, și alta de la FC Caransebeș, pentru intervalul aprilie 2015 – mai 2016!!! Adică exact perioada necesară prevăzută în Statut!! La FC UTA ar fi îndeplinit, conform „adeverinței”, funcția de Director – Președinte Club!?! Și aici credem că o expertiză grafologică poate demonstra cine a eliberat „adeverința”, cea de-a doua semnătură de pe respectivul act fiind cel puțin… ciudată. Probabil, la fel ca și „colegul” Raul Ghiciulescu, și-a eliberat „adeverința” singur! Cât privește „adeverința” eliberată de FC Caransebeș, aceasta „certifică” faptul că numitul Dorin Micșa ar fi îndeplinit funcția de președinte executiv.

În realitate era, ca și „colegul” Ciprian Trancă, de fapt, doar delegat al echipei, care se ocupa de aspectele organizatorice ale jocurilor formației din Caransebeș. Nu avea drept de semnătură și nici să emită acte cu valoare juridică față de terți. Nu are declarație notarială privind îndeplinirea condițiilor de candidatură prevăzute la art. 36, pct. 5. Este component al lotului de delegați federali de joc din Liga a 2-a și Liga a 3-a, datorită relației personale cu fostul selecționer Cosmin Contra și este menținut tot datorită unei relații personale, cea cu actualul președinte al AJF Timiș, Romeo Malac.

http://sporttim.ro/fotbal/lasati-ne-lasati-ne-cu-combinatiile-voastre-cu-lupa-pe-ei-xxiii

 1. Nicolae Adrian Pleșa:

Tocmai ce am demonstrat în precedentele articole, cu acte, că respectivul, deși a prezentat o „adeverință” emisă de AS Voința Biled, de fapt nu a fost nici un moment vicepreședinte al respectivei entități! Una dublată în Biled de președintele din acea perioadă al asociației, Nicu Vasile Bogdan, cu Clubul Sportiv Voința Biled, înființat de Consiliul Local.

Candidatul nu are declarație notarială privind îndeplinirea condițiilor de candidatură prevăzute la art. 36, pct. 5. Intenția de fraudă în acest caz este mai mult decât evidentă, celebra Comisie de validare a dosarelor dovedindu-și încă o dată „profesionalismul” și cu această ocazie. Și culmea, fost polițist, actualmente pensionat, Nicolae Adrian Pleșa nu se află la prima încercare de a accede fraudulos la o funcție de vicepreședinte al AJF. La precedentele alegeri, cele din 2014, el a prezentat la dosar o „adeverință”, la fel de… „reală”, eliberată de către AS Lorena Giarmata Vii. Numitul a îndeplinit funcția de observator de arbitri și a fost delegat de mai multe ori în perioada în care „se adeverește funcția” la jocuri ale echipei în conducerea căreia cică figura!!! Încă un caz de incompatibilitate crasă! Dacă funcția era reală! Din păcate (sau din fericire) pentru Nicolae Adrian Pleșa, nu a îndeplinit niciodată funcția pentru care a prezentat… „adeverința”!!! Fără un alt angajament. Nu este observator federal de arbitri. Nu prezenta nici un pericol potențial pentru „gașca cât o țară”.

http://sporttim.ro/fotbal/cu-lupa-pe-ei-de-observel-xxxvii-tic-tac-tic-tac-ticaie-ceasul-pentru-gasca-cat-o-tara-momentul-adevarului-poate-aduce-multe-surprize

http://sporttim.ro/fotbal/cu-lupa-pe-ei-xxxix-afacerea-ajf-un-amalgam-de-minciuni-si-falsuri-fara-nici-o-perdea

 1. Pavel Velcotă:

Recomandat de ACS Galaxy Timișoara, FC Auto Timișoara și CS Unirea Sânnicolau Mare, a prezentat la dosar mai multe „adeverințe”. Cum că a absolvit un curs de dreptul sportului la Universitatea de Vest Timișoara, între martie – mai 2017, respectiv că a fost președinte al Comisiei Centrale de copii și juniori a FRF, concomitent cu funcția de vicepreședinte al Comisiei Grasroots între 27.07.2015-25.01.2017, dar și că a avut contract de muncă în calitate de șef de birou și manager la departamentul de competiții copii și juniori al FRF, între 10.08.2015 – 10.08.2016.

Pavel Velcotă „certifică” și faptul că în perioada 01.03.2017 – 03.03.2018  a îndeplinit funcția de șef birou și manager sportiv la ACS Galaxy Timișoara. Ca să-și justifice candidatura a făcut un adevărat „slalom” printre prevederi legale care nu au nici o legătură cu subiectul cazului. Are declarație notarială cu privire la îndeplinirea condițiilor de candidatură prevăzute la art. 36, pct. 5. Și-a depus dosarul de candidatură în 01.02.2018, adică atunci când, conform „adeverinței” de la ACS Galaxy Timișoara, încă îndeplinea funcția de șef birou și manager sportiv. Probabil a candidat pentru a nu rămâne fără serviciu. Și în cazul său, Comisia și-a probat „profesionalismul”, validându-i dosarul. Pentru că oricum nici el nu prezenta vre-un pericol pentru câștigătorii deja trâmbițați pe toate „canalele”.

 1. Nicușor Tanasoglu

A prezentat la dosar adeverință privind îndeplinirea funcției de președinte al clubului TIMPOLIS, club neafiliat nici la AJF, nici la FRF. A fost singurul candidat la funcția de vicepreședinte AJF al cărui dosar a fost respins de Comisia de validare în mod absolut statutar. Dar numai după ce, în dimineața cu „pricina” validării, a refuzat pentru ultima oară, telefonic, „oferta” de a se alătura „găștii”.

Mai apoi a fost „lucrat” cum se cuvine de „haită” și eliminat și din lotul delegaților federali de joc de Liga a 2-a și Liga a 3-a, oficial ca urmare a unei testări nepromovate la FRF, fără însă să i se pună la dispoziție lucrarea, la cerere, pentru a lua cunoștință despre rezultatul real al testului. Acest refuz la transparență al conducerii FRF nu poate decât să ridice multe semne de întrebare cu privire la corectitudinea corectării testelor, mai ales că toți membrii agreați ai „găștii” au reușit să „obțină” punctajul necesar trecerii testului!

Singurul candidat la funcția de vicepreședinte AJF Timiș, din 2018, care a deținut dosarul complet, legal și corect, conform prevederilor Statutului AJF Timiș, art. 36, pct. 5, a fost Constantin Wiliam Harasim. El nu a fost însă ales…

În loc de concluzii… al doilea început!

După cum lesne se poate constata și cu ochiul liber „Dănuț Lața & asociații” au fost foarte siguri, nu doar de victoria continuității în exercitarea matrapazlîcurilor, ci și de fapul că totul va rămâneîngropat”, iar băieții ce se cred „deștepți” vor putea să-și vadă liniștiți de treabă, fără a fi deranjați de nimeni! Conform „spiritului de gașcă” instituit la AJF Timiș, ei mizau pe faptul că membrii afiliați vor înghiți resemnați și această „gălușcă”, pe principiul că oricum poate face nimeni nimic împotriva oamenilor nominalizați și susținuți politic la vremea respectivă.

Și ajungem acum la vorba proverbului „cu ulciorul  la apă” și la cel „cu socoteala din târg”, ambele verificate deja în secolele de existență ale poporului român!

După cum se pare, băieților nu le-a prea ieșit pasiența și s-au trezit cu surpriza ca cineva să nu înghită „gălușca”!

Beneficiind de sprijin profesionist, acel cineva a reușit să strângă, pas cu pas, dovezile necesare demonstrării lanțului de ilegalități ale celor care de trei ani „conduc” destinele fotbalului județean, urmărind de fapt doar interesele financiare proprii! Fără nici cea mai mică grijă pentru membrii afiliați!

Punând „lupa pe ei”, Observel a punctat doar câteva aspecte și a contribuit într-o măsură oarecare la… ivirea „luminiței de la capătul tunelului”. Care începe să se vadă tot mai clar! Pentru că, cu astfel de „specimene” la conducere, fotbalul românesc în ansamblul său a ajuns la unul dintre cele mai slabe niveluri din întreaga sa istorie.

Undeva trebuie să înceapă curățenia în România fotbalistică! De ce n-ar începe de la Timișoara? Ar fi un al doilea început!

Nene Iancule, sinteză monșer!!

Rămânem… „Cu lupa pe ei”! Că încă mai au „becuri” de spart…

Concluzia finală: respectarea statutului și a regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

Acest articol a fost publicat în Divizia D Timiş, Fotbal și etichetat cu , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


+ trei = 4

 


Ultimele articole din categoria Divizia D Timiş: