Noaptea minții în fotbalul timișorean. Ordonanța de clasare: partea a II-a. ”Cu lupa pe ei…”: XXXXVI

Continuăm, așa cum am promis, și cu ceilalți învinuiți din dosar asupra cărora procurorul Mihail Andreca a decis printr-o ordonanță redectată pe 13 pagini să-i… „claseze”! După cum am precizat și în prima parte, accesibilă aici, în opinia nostră, soluțiile prezentate de procurorul de caz în ordonanța de clasare sunt neconforme cu realitatea. Asta pentru că ele se bazează exclusiv pe declarațiile neverificate ale persoanelor învinuite, fără a fi luate în considerare dovezile din înscrisurile existente la dosar, dar și documentele solicitate a fi depuse pentru completarea lui.

Ca să nu mai vorbim că procurorul recunoaște că există documente false, dar nu a găsit nici un făptaș!!!! Și dorește să fie anulate prin sesizarea Judecătorului de Cameră preliminară!!! 

Pentru dovedirea acuzațiilor era necesar să fie făcută legătura între legalitatea constituirii cluburilor și asociațiilor care au eliberat adeverințele și componența nominală a organelor de conducere legale ale acestora. Cum se face asta: Foarte simplu!

Se verifică toate actele constitutive ale ACS Unirea Cerneteaz, CS Cocoșul Orțișoara, AS Tapia Lugoj, ACS Politehnica Timișoara, AS Voința Biled, CS Voința Biled, FC Caransebeș, FC UTA SA, ACS Galaxy Timișoara, unde figurează persoanele cu funcții de conducere…

De asemenea este necesar răspunsul Judecătoriei Timișoara, a Judecătoriei Lugoj, a Judecătoriei Caransebeș și a Judecătoriei Arad privind înscrierea cluburilor menționate în Registrul fundațiilor și organizațiilor de la grefele respectivelor instanțe. Aceste documente nu au fost solicitate, cu toate că acest mijloc de probă este unul mai presus de orice îndoială, fiind modalitatea legală de a demonstra posibilele falsuri produse de persoanele învinuite. 

Pentru a înțelege mai bine mecanismul sportului din România vă prezentăm încă o dată actele, prevăzute pe site-ul oficial al Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), forul suprem de conducere, organizare și avizare a oricărei activități sportive de pe teritoriul României, care sunt necesare, încă din anul 2000, în vederea afilierii unui club / asociație la o federație, respectiv la o asociație județeană pe ramuri sportive:

ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE:

LEGEA NR. 69/2000, cu completările şi modificărilor ulterioare.

HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 884/2001;

HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 141/2010;

ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 26/2000, cu completările şi modificărilor ulterioare.

ORDINUL MINISTRULUI JUSTIŢIEI NR. 954/B/C/2000

PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE IDENTITATE SPORTIVĂ (CIS) SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE :

CAZUL I – A1:

CLUBURI SPORTIVE PERSOANE JURIDICE DE DREPT PUBLIC

Completarea cererii de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive şi a cererii de înregistrare în Registrul Sportiv (anexa nr. 5 şi anexa nr. 3 din H.G. 884/2001) sub sancțiunea nulității se vor depune următoarele acte:

 1. Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale (ordin de ministru, ordin sau decizie de preşedinte, hotărâre de consiliu local, judeţean, etc.);
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare;
 3. Dovada de sediu – (contract de comodat).

CAZUL II – A2:

CLUBURI SPORTIVE PERSOANE JURIDICE DE DREPT PRIVAT FĂRĂ SCOP LUCRATIV

Completarea cererii de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive şi a cererii de înregistrare în Registrul Sportiv (anexa nr. 5 şi anexa nr. 3 din H.G. 884/2001) sub sancțiunea nulității se vor depune următoarele acte:

 1. Statutul clubului sportiv – formă autentificată de notar sau legalizată de notar;
 2. Actul constitutiv al clubului sportiv – formă autentificată de notar sau legalizată de notar;
 3. Hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă) – Copie legalizată de instanţă;
 4. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (eliberat de instanţă) – Copie legalizată de notar;
 5. Dovada de sediu – (contract de comodat – fotocopie);
 6. Dovada de patrimoniu – ( extras de cont – fotocopie);
 7. Dovada disponibilităţii denumirii – (fotocopie).

Astfel, pentru ca orice club / asociație să primească Certificatul de Identitate Sportivă (CIS), eliberat de către MTS, pentru cluburi, respectiv de Direcțiile Județene pentru Tineret și Sport (DJTS), pentru asociații, sunt necesare la dosar absolut toate actele menționate. În caz contrar, entitățile sportive nu pot primi CIS-ul și nici nu pot fi afiliate și înscrise în Registrul Sportiv existent la MTS. Pe cale de consecință ele nici nu pot participa legal la competiții desfășurate pe teritoriul României.

Mai mult, la începutul fiecărei ediții de campionat fiecare club / asociație trebuie să depună o cerere de înscriere în competiție în care sunt precizate în mod expres persoanele din conducere și cele care reprezintă clubul / asociația în relația cu FRF/AJF, cu precizarea datelor de contact (telefon, e-mail) ale fiecăruia în parte.

Aveți în continuare ca exemplu concret modelul AJF Timiș: 

Menționăm că activitatea fotbalistică, indiferent de nivel, presupune următoarele costuri: organizatorice ale meciurilor de pe teren propriu (baremuri ale bigăzii de arbitri și observatori, taxe de asigurare a asistenței medicale, taxe de asigurare a pazei, etc.), achiziție de echipament sportiv (îmbrăcăminte, încălțăminte, inclusiv mingi și plase ale porților), taxe de înscriere în competiții, amenzi și sancțiuni ale clubului / asociației sau ale jucătorilor / antrenorilor / conducătorilor echipelor, costuri de deplasare la jocurile din celelalte localități ale echipelor participante, taxe de legitimare și transfer. Pentru plata tuturor acestor consturi sunt necesare sume de bani, care pot proveni din surse private, surse publice sau din sponsorizări.

 1. Dorin Ioan Micșa – candidat la funcția de vicepreședinte

A depus la dosar două adeverințe, dar procurorul Mihail Andreca nu o menționează în ordonanță decât pe cea de la FC Caransebeș.

Între timp, iată ce i-a scris părții vătămate, semnatarul adeverinței de la FC Caransebeș, președintele din acea perioadă al clubului, Silviu Dan Adam. Surpriză, Micșa Ioan Dorin era de fapt… președinte executiv cu atribuții strict sportive la echipă. Nimic mai mult. Adică tot un fel de director sportiv, fără putere de decizie și angajare juridică față de terți.

 Probabil că, gândindu-se la posibile urmări, după consultări cu niște juriști, așa cum a mărturisit, respectivul președinte s-a… răzgândit în privința celor inițial „adeverite”! Dacă examinați semnăturile de pe cele două documente emise de ex-președintele FC Caransebeș, se constată foarte ușor că ele sunt identice, deci indiscutabil sunt autentice. 

Numitul Micșa Ioan Dorin a prezentat și o adeverință de la FC UTA SA pentru o perioadă de un an, ca să justifice cei doi ani necesari și prevăzuți în condițiile de candidatură. 

Dacă priviți cu atenție documentul, urmărind forma scrisului veți constata că Micșa Ioan Dorin practic și-a scris singur această adeverință.

Iar o expertiză grafologică, coroborată cu mărturia celei de-a doua persoane care, cică, semnează adeverința, Grecu Lucia Sanda, ar putea fi utilă pentru stabilirea veridicității documentului. 

 

Pentru conformitate, cât privește activitatea de la FC UTA SA, club aflat în acea perioadă în insolvență, Micșa Ioan Dorin a fost de fapt administrator special, desemnat de patronatul italian, după cum rezultă din procesul verbal de numire.

Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 

Art. 56. – JurisprudențăReviste (2), Doctrină (1)

(1) Administratorul special are următoarele atribuții: JurisprudențăReviste (2)

 1. a)participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la  117122ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84; JurisprudențăReviste (1)
 2. b)formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; JurisprudențăReviste(3)
 3. c)propune un plan de reorganizare; JurisprudențăReviste(1)
 4. d)administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare; Jurisprudență
 5. e)după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului; JurisprudențăReviste(1)
 6. f)primește notificarea închiderii procedurii. Jurisprudență

Actuala prim-divizionară arădeană nu are nimic în comun cu echipa la care a activat Micșa Ioan Dorin.

Nu a depus declarație notarială că îndeplinește condițiile de candidatură.

Ce spune, însă ordonanța despre acest caz? 

Probele despre care face vorbire procurorul pot fi foarte ușor… „procurate” din actele constitutive ale cluburilor, din fișele anuale de înscriere în competiții și din expertiza grafologică efectuată asupra înscrisurilor prezentate în dosar de Micșa Ioan Dorin. Însă niciunul dintre aceste mijloace de probă nu a fost solicitat și prezentat la dosar. Astfel învinuitul este făcut „basma curată”.

 1. Velcotă Pavel – candidat la funcția de vicepreședinte

A prezentat la dosar contracte individuale de muncă, semnate de președintele Răzvan Burleanu, prin care atestă că a fost șef de birou la Comisia pentru copii și juniori FRF, respectiv de Corojor Goran, președintele Asociației Club Sportiv Galaxy Timișoara, că ar fi fost tot șef de birou și manager sportiv, ambele cu valabilitate de câte un an.

După cum am precizat, un șef de birou face parte dintre angajații unui club / asociație și nicidecum dintre organele de conducere ale entității sportive, pentru că nu are drept de semnătură și angajare juridică în raporturile cu terți.

Cu toate acestea, folosind niște raționamente și trimiteri la prevederi legislative halucinante și care nu au nici o legătură cu situația de fapt, numitul Velcotă Pavel a încercat să acrediteze ideea că a făcut parte din organele de conducere, conform condițiilor de candidatură.

Mai mult decât atât, are declarație notarială că îndeplinește condițiile de candidatură, fapt complet eronat, conform documentelor existente la dosar.

Care este opinia onor domnului procuror în cazul numitului Velcotă Pavel? 

Ca să vedeți! Oare de unde avem noi declarația notarială a numitului Velcotă Pavel? Am „produs-o” cumva între timp sau domnul procuror a scăpat-o din vedere atunci când a consultat dosarul?

Sau s-a „evaporat” între timp în perioada cât a zăcut la Biroul Cercetări penale al IPJ Timiș???

 1. Pleșa Nicolae Adrian – candidat la funcția de vicepreședinte

A prezentat adeverință cum că ar fi îndeplinit funcția de vicepreședinte al Asociației Sportive Voința Biled, sub semnătura președintelui Bogdan Nicu Vasile. Nu are declarație notarială că îndeplinește condițiile de candidatură. 

Numai că, conform Contractului de societate al Asociației Sportive Voința Biled, rezultă că numitul Pleșa Nicolae Adrian nu a deținut această funcție. 

Cazul Voința Biled este ceva mai întortochiat, însă studiind documentele cu atenție se poate face lumină foarte ușor.

Asociația Sportivă Voința Biled a fost persoană juridică de drept privat, care nu putea fi finanțată din bani publici.

 

Pentru a „rezolva” problema finanțării echipei de fotbal președintele Bogdan Nicu Vasile a „convins” Consiliul Local al comunei Biled să înființeze Clubul Sportiv Voința Biled, persoană juridică de drept public, care putea beneficia de finanțare din partea Consiliului Local. S-a creat astfel confuzia necesară mișcării banilor. 

Între timp Asociația Sportivă Voința Biled a fost dezafiliată, iar Clubul Sportiv Voința Biled a fost afiliat la AJF Timiș. 

După cum se poate constata, nici la această entitate sportivă numitul Pleșa Nicolae Adrian nu a îndeplinit funcția de vicepreședinte. Și atunci ne întrebăm, adeverința eliberată de Bogdan Nicu Vasile este sau nu este un fals menit să-i permită candidatura lui Pleșa Nicolae Adrian??? Răspunsul normal este unul singur!

Ce „vede” aici domnul procuror Mihail Andreca? 

Și continuă apoi: 

Pentru finalitatea „spectacolului” pus în scenă am ajuns și la „bomboana pe colivă” a ordonanței: 

Concluzia? O trageți singuri! Noi ne-am convins!!! Cazul Pleșa este probabil cel mai halucinant dintre toate cazurile prezente în plângerea penală, iar Observel l-a prezentat pe larg în alte două episoade ale „Lupei”. 

Dacă organele de cercetare penală s-ar apleca cu atenție asupra acestui caz „Voința Biled”, ar constata, la fel ca și noi, o serie de alte implicații majore, financiare, care ar trebui clarificate de către Consiliul Local al comunei Biled, instituție păgubită.

 1. Harasim Constantin William – candidat la funcția de vicepreședinte

Am ajuns la singurul candidat la funcția de vicepreședinte care a depus dosarul complet și corect de candidatură la Adunarea generală de alegeri din 24.02.2018. Deși partea vătămată Tanasoglu Nicușor nu l-a inclus pe lista persoanelor învinuite pe Harasim Constantin William, ci doar ca martor, domnul procuror Mihail Andreca l-a nominalizat și pe acesta și a decis clasarea și în cazul lui Harasim Constantin William!!!! 

Concluzia din acest caz?… Nu vrem să ne gândim la o eventuală interferență internă sau externă în actul de justiție!

Spectacolul continuă!

Nene Iancule, noaptea minții monșer!!

Rămânem… „Cu lupa pe ei”! Pentru că nu au spart încă toate becurile…  Avem informații că au mai apărut noi „becuri” de spart!

Concluzia finală: respectarea statutului și a regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

 

 

 

         

 

Acest articol a fost publicat în Divizia D Timiş, Fotbal și etichetat cu , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


sase + 5 =

 


Ultimele articole din categoria Divizia D Timiş: