Observel, ”Cu lupa pe ei…”: XVI. Corectitudine și moralitate ajefistă? “Să nu se revizuiasă, primesc, dar să se schimbe pe ici, pe acolo, prin părțile esențiale!” Partea a II-a

Sporttim continuă să-l găzduiască în pagina I și în secțiunea Fotbal pe Observel, rămas ”Cu lupa pe ei…”, astăzi la cea de-a XVI-a filă. Inițiații bine informați cunosc din consemnările peste ani ale cotidianului că Sporttim a avertizat și prevenit în repetate rânduri în timp apropierea acestor vremuri de pe urmă, marcate de restrângerea libertăților și drepturilor cetățenești, pe calea tiraniei impuse de oculta satanică mondială ce posedă omenirea, acum testată ca nivel al obedienței manifestate la exercițiul de simulare pe viu a unei manipulări de uriașe proporții, ”sperietoarea” poreclită pandemie, probă de microfon ca frugal aperitiv. Ceea ce era esențial de relevat în sensul spuselor lui George Orwell, ”dacă vrei o imagine a viitorului, imaginează-ți un bocanc călcând fața omului – pe vecie”, Sporttim a tot semnalat până la începutul acestui an, după care, odată orchestrația demarată mai pe șleau prin conspirația în derulare, n-a mai fost nimic altceva de zis, toate fuseseră deja scrise la timpul lor. Ce să se mai consemneze? Ce-a făcut fiica Dăbuleniului în ”pandemie” și care dintre soți a mers la cumpărături într-o familie de sportivi? Serios!?! Căci realitatea e că sportul competițional a fost aruncat fără milă dar cu bună știință pe butuci, după ce oricum fusese încălecat, deturnat, pervertit, corupt și folosit peste ani, aici și aiurea. Tăcerea e de aur în absurditatea penibilului actual și lăsăm onoarea aberării despre nimic pe seama și în grija unei cacofonii generale din gama ”dintr-odată știe tot” pe obsesivul subiect al primăverii, și ce mai comedie!, a se pălăvrăgi ”doct”, ”științific” și la nesfârșit despre ceva inexistent acum nici 4 luni pe radarul atotștiutorilor. Asta pentru neinițiații dezinformați care nu pot decât a sări la cele mai eronate concluzii de pe urma actualei linii editoriale a Sporttim, în condițiile în care nu pot percepe altceva decât strict ceea ce văd. Știrea ultimelor 3 luni e doar una, și anume că nu există sport competițional, asta-i realitatea!, ci doar o irelevantă foială prin birouri, cu iz de permutări de prețioase șezuturi, așa încât a mai consemna ceva semnificativ și cu rost ține poate de exemplificarea unuia dintre modurile în care sportul a fost întinat moral de șterși interesați adăpându-i-se la sân. Exemplu minuțios reliefat de Observel.

La solicitarea organelor de cercetare penală adresată conducerii AJF Timiș privind transmiterea unor acte pentru completarea dosarului penal deschis pe numele lor, ce credeți ca a făcut “perechea de timonieri” Malac – Mierea?

A trimis un răspuns siderant! Vi-l prezentăm în facsimil ca să-l vadă toată lumea! Și apoi să-l treacă fiecare prin propria “prismă de valori”…

Personal îmi jignește nivelul de inteligență! Mă face prost în față! Adică din 1991 până în 2018 NU există fișele de înscriere ale echipelor în competițiile organizate de AJF Timiș??? Păi atunci cum se puteau transmite diverse comunicări, decizii, programări de ședințe sau jocuri, dacă nu se știau persoanele de contact și modalitățile prin care se putea lua legătura cu ei??

Suntem curioși care este opinia fostului președinte Dănuț Lața, asupra căruia se arată acum fără perdea cu degetul? Mai voalat, fostul președinte este făcut prost la rândul lui, incompetent și “păpușar”! Nu că Lața n-ar avea nici o vină! Dar, cel puțin ultimul său mandat a fost făcut cu actualul “duet” Malac – Mierea

 

Numai că același “porumbel neastâmpărat” cuibărit la sediul din str. Pop de Băsești 43 ne-a spus cu totul altceva! Fișele există, doar că unele dintre ele sunt vraiște și nu conțin ceea ce ar fi trebuit să conțină, iar conducerea, decât să se mai incrimineze o dată, a preferat varianta cu negarea existenței acestora. Probabil s-ar fi văzut astfel unele aspecte, care e mai bine să rămână “sub preș”!

Și, pentru confirmare ne-a sugerat o trecere în revistă a datelor prezente pe site-ul oficial în dreptul echipelor. Unele au datele cerute, însă majoritatea NU. Ne întrebăm de ce? Cu toate că știm răspunsul. Astfel, la Adunările generale poate veni oricine din partea anumitor cluburi… prietene, pentru că nu pot fi contestați de nimeni.

Corectitudine și exemplu de moralitate din partea șefilor AJF!

Și ca să demonstrăm ceea ce spunem, apelăm din nou la deja vestitul site oficial al AJF Timiș unde găsim… de toate! Spicuim doar!

 Echipe cu date prezentate:

Echipe fără date:

Cu alte cuvinte șefii AJF Timiș continuă practica minciunilor și le mai și semnează și ștampilează!

Și acum domnilor, ca să nu mai aveți vreun dubiu, CITIȚI ce ar trebui să le cereți membrilor ca să devină afiliați, conform Statutelor și Regulamentelor sportive pe care le tot invocați:

Statutul FRF, Cap. II, art. 12, pct. 1:

Se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial.

Solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la Cap. I, Art. 1, pct. 7 și pct. 8, din ROAF.

Statutul AJF Timiș, Cap. II,  Art. 10, pct. 1:

Se pot afilia numai structurile sportive cu sau fără personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial. Diferența față de Statutul FRF este că la AJF se pot afilia și structurile fără personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial.

Se aplică și aici prevederile Cap. I, Art. 1, pct. 7 și 8, din ROAF.

Statutul FRF, Cap. 2, art. 12, pct. 2:

“Afilierea se poate face numai după înscrierea în Registrul Sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului (cluburile)”.

Pentru asociațiile sportive înscrierea trebuie făcută în Registrul Sportiv al Direcției Județene pentru Tineret și Sport (DJTS Timiș). 

Cap. 1, Art. 1, pct. 6 (ROAF):

“Pentru a participa în competiții, o structură sportivă trebuie să devină membru afiliat, după ce înaintează forului organizator o cerere de afiliere, însoțită de documentele prevăzute la art. 14 din Statutul FRF, precum și de taxa de afiliere.”

Cap. 1, Art. 1, pct. 7 (ROAF):

Cererea de afiliere va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele: denumirea structurii sportive; sediul: județul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail; numărul de identificare al structurii sportive; numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă (CIS); componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare; reprezentanţii legali / persoanele împuternicite să angajeze interesele structurii sportive, cu specimenele de semnături în original; culorile clubului; data completării, semnătura şi ştampila în original.”

Cap. 1, Art. 1, pct. 8 (ROAF):

“Odată cu cererea de afiliere se depun următoarele documente:

 1. actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat, copie;
 2. declaraţie conform căreia se angajează să respecte statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA şi ale FRF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;
 3. declaraţie conform căreia se angajează să respecte “Legile Jocului“ în vigoare;
 4. declaraţie prin care recunoaşte autoritatea Tribunalului Arbitral al FRF (dacă este cazul) şi a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF;
 5. declaraţie conform căreia este situată şi înregistrată pe teritoriul României;
 6. declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul României;
 7. declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă;
 8. listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte producând efecte juridice faţă de terţi;
 9. declaraţie prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al FRF;
 10. copie a procesului verbal şi/sau a hotărârii ultimei adunări generale;
 11. dovada achitării taxei de afiliere;
 12. copie legalizată a Certificatului de Identitate Sportivă (CIS);
 13. dovada sediului;
 14. dovada patrimoniului (extras de cont bancar), inclusiv dovada existenței unui cont bancar al structurii sportive prin intermediul căruia se vor face tranzacții financiare cu FRF și celelalte structuri sportive;
 15. hotărâre judecătorească, cu mențiunea defintiv;
 16. certificatul de înscriere a persoanei juridice sau certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului, după caz, în copie legalizată;
 17. copie Cod Unic de Înregistrare (CUI) / Certificat de Identitate Fiscală (CIF);
 18. persoana de contact pentru sistemul electronic de administrare a competițiilor și jucătorilor, Football Connect.”

 Cap. 1, Art. 1, pct. 13 (ROAF):

“Membrii afiliaţi sunt obligaţi să transmită către FRF / AJF formularul de actualizare a datelor de identificare şi informaţiilor privind situaţia juridică şi organizarea clubului, însoţit de documente justificative, respectiv extrasul eliberat de registrul public, precum și actele juridice relevante pentru modificările survenite de la ultima comunicare, de două ori pe an, până la 15 februarie și respectiv până la data înscrierii în competiții.”

Cluburile / asociațiile care nu și-au actualizat documentele prevăzute la Cap. 1, Art. 1, pct. 8 (ROAF) și nu le-au prezentat FRF / AJF se află în ilegalitate, nu mai au drepturile unui membru afiliat și nici dreptul de a participa și de a vota la Adunarea Generală a FRF / AJF. 

Nicăieri în Statut sau ROAF nu se spune că:“înscrierea se făcea automat pe baza regulamentelor sportive iar promovările în ligile superioare erau confirmate de Comitetul Executiv”, așa cum menționează AJF Timiș în răspunsul transmis oficial sub nr. de înregistrare 245/20.11.2019, fapt ce dovedește foarte clar încălcările reclamate.

Alo, ANAF!!! Ce părere aveți?

Rămâne de verificat cum justifică din punct de vedere fiscal cluburile / asociațiile, așa-zis afiliate, banii rulați în cadrul competițiilor sportive la care au participat, fără a fi în mod legal constituite.

Asta cu atât mai mult cu cât toate entitățile sportive din mediul rural sunt susținute financiar în activitate de către Primăriile din localități, din bani publici. Cum s-au făcut plățile către respectivele entități dacă acestea nu au fost și nu sunt legal constituite???

În baza a ce anume entitățile au achitat taxele impuse de AJF Timiș pe parcursul tuturor acestor ani???

Prin adresa transmisă, AJF Timiș recunoaște practic că a permis participarea ilegală la competiții a tuturor așa-zis membri afiliați.

Ceea ce ne poate conduce la concluzia că toate operațiunile fiscale derulate de toți membrii așa-zis afiliați sunt pasibile de evaziune fiscală, fiind recomandată în acest sens o acțiune de verificare a inspectorilor ANAF.

Ne întrebăm cum emite AJF Timiș chitanțele pentru sumele încasate de la membrii așa-zis afiliați, dacă aceștia nu sunt legal constituiți???

După schimbarea conducerii AJF Timiș, aceasta declară în scris că din ediția de campionat 2018-2019 a început să solicite membrilor așa-zis afiliați să facă demersurile necesare pentru intrarea în legalitate și depunerea actelor de afiliere.

De ce a făcut aceste demers??? Pentru că doar așa se respectă Statutul și regulamentele!!

Dar asta cum o mai fi nene Iancule? … Curat sau murdar!!!

Concluzia finală: respectarea statutului și regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

Acest articol a fost publicat în Divizia D Timiş, Fotbal și etichetat cu , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


+ trei = 7

 


Ultimele articole din categoria Divizia D Timiş: