Sporttim ia ferm poziție față de iresponsabilitatea cluburilor sportive complice ”sistemului” morbid prin aplicarea dictatelor fără pic de justificare și bază științifică și medicală care condiționează nelegal accesul iubitorilor sănătoși ai jocului în tribune în funcție de așa-zisa ”vaccinare” (sau în plus de așa-zisa ”testare” ori de un fals rezultat așa-zis ”pozitiv” în ultimele 180 zile). Un sport doar pentru înțepați? Se lasă cluburile târâte în jocul macabru împotriva sănătății publice și a statului de drept, trădându-și propriul public iubitor al jocului? Se vor a fi, cu ignoranță și inconștiență, ”unelte” adiționale de condiționare psihologică a populației la minciuna ”pLandemiei”?

Dintre cei mai eminenți și iluștri medici, oameni de știință și cercetători din lume imploră de-aproape un an de zile chiar și cu lacrimi în ochi încetarea imediată a așa-ziselor ”vaccinări”, fără exagerare nenumărați fiind acești profesioniști integri care au avertizat explicit în spațiul public în ceea ce privește periculozitatea, ineficiența și mai ales inutilitatea campaniei în curs, dar și care au fost implicit cenzurați, ignorați și denigrați pe măsură, însă, în ciuda absolut tuturor evidențelor faptice covârșitoare care demască farsa de la A la Z a ”pLandemiei”, societatea românească rămâne captivă orbește și în transă acceptării impunerilor fără pic de justificare științifico-medicală, sanitară și legală, sportul în particular fiind deturnat, târât și folosit în jocul curat murdar și odios al ”sistemului” pentru aplicarea macabrului plan incremental, luat ostatic pentru a fi forțată și prin intermediul său condiționarea psihologică a populației la propaganda manipulării comunistoide sub cele mai false pretexte prefabricate și înfricoșătoare, devenind vrând-nevrând părtaș complice îndepărtării din săli și tribune a propriilor iubitori și simpatizanți, culme a ironiei, tocmai cei încă de partea bună a lucrurilor, care conștientizează în cunoștință de cauză importanța esențială a propriului sistem imunitar. Într-un paradox ilustrând perfect uneltirile oculte la care tocmai este supusă omenirea, ”Mens sana in corpore sano” tinde a deveni istorie, spectatorilor sănătoși refuzându-li-se accesul la meciuri fără nici un cât de mic argument realist, strict în favoarea acelora așa-zis ”vaccinați” – de fapt cel puțin imunocompromiși în devenire. În lumina direcției profund greșite în care se complace sportul intern, proaspăt purtător al unei bombe cu ceas prin raportarea sa strict la publicul așa-zis ”vaccinat” ori ”testat”, vaxxinați care sunt super-transmițători dovediți ai toxicității din seruri și implicit alimentatori ai tragediei în rostogolire aidoma unui bulgăre de zăpadă la vale, cotidianul timișorean Sporttim ia atitudine prin consemnarea de față, care include și textul integral al ”Manifestului intelectualilor”, lansat în 2 octombrie și care explicitează cu trimiteri bibliografice de ordin științifico-medical implacabila realitate mascată de farsa ”pLandemiei” ”sistemului”. În consecință, Sporttim dezaprobă în termeni fermi atitudinea pasiv conformistă și docilă pe pilot automat a cluburilor sportive locale și nu numai din jocuri pe echipe, care, din inconștiență și ignoranță, precum într-o beznă a minții indusă de necunoașterea realității factuale obiective de ordin științifico-medical autentic, sanitar dar și constituțional, s-au dedat la aplicarea actualului odios așa-zis ”protocol medical” impus fără pic de discernământ de către un ”sistem” absolut corupt și în culpă pentru crime împotriva umanității și genocid, grupările în cauză devenind implicit complice implementării și în sport a unor dictate copy-paste trasate în teritorii de cozile de topor ale ocultei satanice mondiale, dictate atât pur și simplu nelegale în raport cu dreptul constituțional, cât și fără vreo bază științifică și medicală, doar o mizerabilă propagandă de manipulare a opiniei publice prin înfricoșare, constrângere și condiționare sub falsele pretexte ale unui pericol prefabricat.

În lumina ridicolelor comunicate cu care cluburile sportive își bombardează repetitiv tot mai puținii susținători din tribune, insistând papagalicește să joace tontoroiul morbid al unor vremelnici dregători inconștienți sau corupți în sensul că dreptul de acces în săli sau pe stadioane este rezervat doar persoanelor vaxxinat-vagginate – căci despre un procedeu medical propriu-zis de vaccinare nici nu poate fi absolut deloc vorba din decembrie 2020 încoace, respectiv de la caz la caz în funcție de ramura sportivă doar celor care au încuviințat să accepte o așa-zisă ”testare” în orele premergătoare evenimentului sportiv, al cărei rezultat așa-zis ”negativ” ar certifica ”nevinovăția” omului sănătos dar suspect până la proba contrarie a fi așa-zis ”asimptomatic” – un alt mit spulberat de studii de caz, sau celor care au avut un așa-zis ”rezultat” așa-zis ”pozitiv” în ultima jumătate de an, în condițiile binecunoscute în care până și exponente ale presei internaționale mainstream obediente retoricii ”sistemului” au răsuflat că peste 90% dintre așa-zisele ”rezultate pozitive” sunt de fapt fals ”pozitive”, respectiv în condițiile în care însuși creatorul testului RT-PCR, laureat al Premiului Nobel în chimie pentru descoperirea sa, Kary L. Mullis, a subliniat repetitiv până la controversatul său sfârșit în august 2019 că testul n-a fost conceput pentru a avea menirea de detectare și diagnosticare, așadar, în lumina acestor penibile comunicate, Sporttim ia vehement poziție în apărarea intereselor reale ale lumii sportului și iubitorilor săi, a sănătății publice și a statului de drept, calificând drept total iresponsabilă tendința cluburilor de a refuza dreptul legitim al spectatorilor sănătoși de a asista la evenimentele sportive din viața socială, refuz profund imoral, lipsit de orice baze științifico-medicale și în tot cazul nelegal în raport cu dreptul constituțional, respectiv de a se rezuma cu ocazia partidelor organizate pe teren propriu tocmai la prezența strict doar a spectatorilor așa-zis ”vaccinați” – de fapt cei mai expuși la ora actuală îmbolnăvirilor induse de bioterorismul urzit de ocultă, așa-ziselor ”infectări” și răspândirii acestora în spațiul public, sau după caz a celor așa-zis ”testați” ori ”trecuți” prin așa-zisa ”boală”, 

Realizează oare organizatorii de activități sportive că prin acceptul complice pe care îl conferă odioaselor și total nejustificatelor trasări impuse ”de la centru” își transformă tocmai proprii simpatizanți sănătoși – ”vinovați” fără pic de vină ca spectatori cu drepturi absolut legitime de a fi prezenți la meciuri, în niște indezirabili îndepărtați de lumea arenelor, și așa văduvită în condițiile unor asistențe ”brumă de oameni” care mai asistă încă la jocuri? 

Se consultă oare cluburile organizatoare de jocuri pe teren propriu cu medici profesioniști, buni cunoscători și integri, dar nu cu acei așa-ziși ”experți” spălați pe creier și pliați pe propaganda ”pLandemiei”, respectiv cu juriști sau avocați stăpânind exemplar normele de drept constituțional și cod penal? Sunt oare ferm convinse grupările organizatoare că dețin cea mai bună asistență și expertiză din direcția acestor domenii de activitate, încât să preia orbește impunerile fără pic de justificare științifico-medicală și de drept constituțional, și fără a-și pune măcar întrebarea dacă nu cumva sunt într-o direcție profund greșită?

Cum este oare posibilă contradicția fățișă ca tocmai decidenții din arena competițională, sferă asociată într-un fel bunei pregătiri și forme sportive fizico-psihice, să adere unei odioase imposturi, aceea de a-i suspecta încă din capul locului și implicit elimina fără scrupule din ecuație tocmai pe spectatorii sănătoși, percepuți ca fiind oarece așa-ziși ”transmițători”, iar pe de altă parte de a-i accepta în incinte strict pe cei așa-zis ”vaccinați”, de fapt cobai ai unui studiu în derulare cel puțin până în 2023 și astfel denumit, drept studiu, chiar de producători tocmai în înscrisurile oficiale? Au la cunoștință dregătorii din cluburi că mitul transmiterii asimptomatice a fost spulberat prin studiile de caz realizate anul trecut pe milioane de persoane – un uriaș și asurzitor zero în dreptul ”cazurilor”, de unde că un cetățean sănătos este într-adevăr sănătos și nu ”bolnav” până la proba contrarie a dovedirii nevinovăției sale?     

Și realizează oare cluburile organizatoare de meciuri că, prin acceptarea strict a spectatorilor așa-zis ”vaccinați” în săli și tribune, grupările în cauză devin implicit un fel de agente neoficiale ale unei campanii de așa-zisă ”vaccinare” în privința căreia dintre cei mai iluștri și eminenți medici, oameni de știință și cercetători din lume se pronunță ferm și vehement în sensul în care nu doar că este ineficientă și inutilă, dar de-a dreptul tragică, având potențialul de a induce nenumărate decese?

Își asumă cluburile și grupările o asemenea asociere, ca fiind cele care au acceptat strict iubitorii vaxxinați ai jocului în tribune, în condițiile în care este vorba strict despre un studiu în plină derulare? 

Își permit organizatorii de evenimente sportive să amenințe decisiv și într-atât de fățiș fibra socială a comunității iubitorilor jocului, fibră de-acum întinsă la maximum și pe cale de rupere prin separarea fizică și psihologică pe linii absolut nejustificate, aberante dar și imorale, a spectatorilor așa-zis ”vaccinați”, și implicit acceptați în incinte, de cei nevaxxinați și anunțați în consecință că n-au ce căuta la meciuri?

Realizează oare astfel cluburile că exacerbează problemele acute ale sănătății publice, în condițiile în care privează atâția iubitori sănătoși ai jocului de prezența fizică în aer liber sau în săli la evenimente recreative și de divertisment, care ar destinde și îmbunătăți starea generală de bine a cetățeanului? Își dau oare seama grupările că, aplicând niște impuneri nejustificate în planul dreptului constituțional, astfel încălcându-l, erodează implicit statul de drept?

Au oare cluburile la cunoștință că legislația este apanaj al votului parlamentar, prin aleși conform voinței cetățenilor, în vreme ce impunerile preluate orbește au emanat din ordine guvernamentale fără drept și putere de decizie în acest sens? Le surâde poate grupărilor să activeze într-o tiranie mascată, călcat fiind în picioare statul de drept, cu al său drept constituțional și vot legislativ parlamentar, să fie părtașe prin complicitate unei dictaturi? 

Chiar își permit cluburile luxul de a interzice accesul la meciuri atâtor simpatizanți din rândurile unei populații din fericire majoritar nevaxxinate, în condițiile în care numărul spectatorilor a scăzut simțitor peste ani în ultimele sezoane? Chiar își permit cluburile sportive acest lux tocmai după un retur de campionat din primăvara lui 2020 care a fost tras pe tușă și după un sezon 2020-2021 derulat în marea sa majoritate fără spectatori în tribune și săli? Situații în urma cărora, din contră, ar fi trebuit impulsionată și însuflețită atragerea iubitorilor jocului în tribune. Dar poate că, proptite fiind în general din banul public, vărsat la bugetul local inclusiv de către, sic!, respinșii ne-vaxxinați, cluburile și-ar permite de fapt un asemenea lux, nedepinzând în mare măsură de încasările din biletele vândute chibiților, ci din alocarea fondurilor rezultate și din plățile unor contribuabili precum neînțepații.

Acoperire la adăpostul căreia cluburile de fapt nu comit o sinucidere voluntară, cum ar părea la prima vedere prin refuzul accesului unora dintre iubitorii jocului, altele fiind sursele lor de venituri decât din încasări de pe urma vânzării tichetelor de intrare, dar tot despre o tăiere a crengii de sub propriile picioare e vorba, una de ordin moral și etic, principial, cluburile alegând o cale profund greșită.     

Sunt oare cluburile niște biete unelte inconștiente, condiționate psihologic și ignorante fie și în ciuda propriilor interese? Lumea sportului ar trebui să manifeste unitate și să nu se lase dezbinată pe niște falii absolut artificiale și imaginare, extrem de abil ticluite din umbră și inducând implicit în eroare, urzeli luate drept bune în ciuda tuturor evidențelor, argumentelor și justificărilor pertinente și reale, în slujba adevărului și dreptății – din nefericire ignorate, denigrate și cenzurate, deși parvin explicit dinspre cei mai competenți, responsabili și integri profesioniști din lumea medicală, a științei veritabile și a cercetării. Și nu a pseudo-”experților” vânturând ”știința”-bumerang… 

Au devenit dregătorii din sport într-atât de imaturi, ignoranți, lași, inconștienți și la urma urmelor imorali încât chiar să creadă că viața arenelor ar trebui amputată și dată peste cap de pe urma unei oarecare viroze, fie aceasta și indusă prin bioterorism, și a cărei rată de mortalitate explicit cuantificată și dovedită astfel este de 0,15% strict la persoanele septuagenare și mai în etate, ba chiar mai redusă la cei mai tineri? Rată a mortalității la așa-zisul CoVID – Document de Identificare al Certificatului de Vaccinare, mai mică decât în majoritatea altor cazuri de decese: A ajuns tocmai lumea sportului să fie într-atât de înfricoșată de un așa-zis ”virus” a cărui existență n-a fost încă dovedită științific nicăieri pe pământ, în absența oricărei evidențe sub formă de mostră separată?

Și a ajuns oare lumea sportului într-atât de puerilă încât să înghită gogoașa insultând inteligența că un așa-zis ”virus” cu o asemenea rată infimă a mortalității ar trebui combătut prin normative împotriva actului medical propriu-zis dar în special prin impuneri împotriva legilor firii? Este într-atât de inconștientă tagma organizatorilor de jocuri sportive încât să ignore cu atâta indiferență avertismentele vehemente ale unor luminați ai medicinei, științei și cercetării din lume, care asociază așa-zisa ”vaccinare” crimelor împotriva umanității și genocidului?

Știu oare dregătorii de pe la cluburile care încuviințează ”protocoalele” remise pe lanțul slăbiciunilor Guvern – IGSU – DSP – Ministere – FRF că numărul oficial al deceselor legate de așa-zisul ”vaccin” conform bazei de date VAERS a guvernului SUA – un sistem de răspuns în situații de urgență la reacții adverse vaccinării, se apropie deja de 17.000 numai în Statele Unite ale Americii, cu sublinierea absolut esențială tot prin intermediul datelor statistice în timp, că istoric vorbind doar o zecime dintre cazuri sunt și raportate prin introducerea în baza de date, ceea ce echivalează cu un număr al deceselor de pe urma vaxxinării spre 170.000!? Să nu știe oare cei din cluburi de toți cei decedați deja în lungul și latul țării, la puțin timp după prima, a doua ori chiar a treia doză de așa-zis ”vaccin”, subiecte însă tabu, totul într-o muțenie conspirativă a fricii, ”mortul fiind întotdeauna de vină”. 

Să nu poată detecta oare cei din cluburi, care adoptă slugarnic pârghia segregării nevaxxinaților de cei așa-zis ”vaccinați”, contrastul între retorica din 2020 a ”sistemului” morbid, când atâția români cu afecțiuni grave au decedat de pe urma bolilor cronice care îi bântuiau dar au fost asociați decesului de ”CoVID”, și cea din 2021, când de această dată au apărut și decesele bine camuflate de pe urma ”vaccinărilor”, dar care au fost convenabil aruncate fie în cârca afecțiunilor pacienților, fie pe seama aceluiași ”covrig-guvid”!? După cum bate vântul și convine mai bine manipulării prin propagandă…  

Sau devin oare cluburile niște biete ”vehicule” fără reacție, închinându-se spășit ”stăpânirii” și în detrimentul iubitorilor sportului, cu anii în tribune dar acum repudiați de însăși grupările pe care le simpatizau? Poate deveni lumea arenelor competiționale într-atât de convențională, conformistă și lipsită de coloană vertebrală, caracter și personalitate, o biată cârpă, încât să fie folosită pentru a aplica odioasele impuneri fără pic de justificare științifico-medicală și în dreptul constituțional, să-i fie luată mâna pentru a fi astfel scoase castanele din foc, îndreptându-se tocmai împotriva majorității simpatizanților săi? În condițiile în care majoritatea lucid rațională și bine informată a populației a rămas nevaxxinată… Își asumă cluburile riscul decesului moral de a adera jocului macabru și de rea credință împotriva sănătății publice și a statului de drept?

Își asumă grupările organizatoare de meciuri care refuză accesul iubitorilor nevaxxinați ori care nu s-au așa-zis ”testat” riscul de a fi asociate în istorie cu niște părtașe inconștiente la tragedia crimelor în derulare împotriva umanității și a genocidului!?! Tot înainte atunci, ”mari” așa-zis oameni de sport…

Și ce se vor face organizatorii în eventualitatea nedorită a unei tragedii în sală sau pe stadion, survenită într-un cadru total lipsit de… nevaxxinați? În a cărui cârcă s-ar mai arunca vina într-o asemenea eventualitate? Căci ”vinovați de serviciu” în privința ”crizei” în derulare sunt eronat și oribil identificați a fi, prin demonizare în spațiul public, cei care au optat înțelept să nu se injecteze fără justificare, fără tost. Denigrați fiind însă în toate felurile, drept ”teroriști”, ”naziști”, ”sinugicași” și tot tacâmul scuturat paranoic de către cozile de topor ale ”stăpânirii”, de către executanții de nimic și vuvuzelele plătite din banul public, se știe tot acest alai care e… Din contră, doar cu vaxxinați în cadrul arenelor, așa cum își duc aceștia zilele, în disonanță cognitivă, atât ”distanțați social” cât și cu botnițe cârpă peste chipul uman – ce mai subtilă dezumanizare și inducere în cultul satanic al urzitorilor!, locașurile de sport pot deveni surse ”bombă” de infectare și transmitere în comunitate, de răspândire a conținuturilor toxice și nocive ale serurilor inoculate voluntarilor la studiu.

De ce nu pun mâna și se informează cei din MTS, din COSR, din federații sportive și cluburi afiliate, dar înghit propaganda mincinoasă a ”sistemului” executant de ordine parvenite din exterior? Sunt pur și simplu iresponsabili și indiferenți la soarta comunității sportive în întregul ei și nu numai, sau de-a dreptul vânduți unor interese străine spiritului veritabil al sportului? 

În orice caz, este absolut inacceptabil și împotriva oricăror legi ale firii, naturale, umane și lumești, ca tocmai cluburile sportive să-i îndepărteze din jurul fenomenului sportiv pe iubitorii și simpatizanții săi sănătoși, în condițiile în care mitul cu transmițătorul ”asimptomatic” a fost pulverizat prin dovezile indubitabile ale studiilor de caz pe grupuri fie mai restrânse, fie până la aproape 10 milioane de cetățeni din aceeași conurbație, cu absolut nici un ”caz”, îndepărtare a iubitorului de sport care ilustrează de fapt perfect boala sufletească letală care a pervertit viața socială, manifestată sub forma unei evidente posedări demonice în disonanță cognitivă, obturând filtrul rațiunii, discernământul, luciditatea decidenților și executanților, capacitatea lor analitică și de sistetizare, dar pe de altă parte stimulând transa psihotică și paranoia în care se cufundă cercul ”de la butoane” al lumii arenelor, catalizator al spălării pe creier în formă continuată, a dezumanizării, a lipsei acestora de empatie față de semeni împărtășind preocupări comune, dar mai presus de toate a condiționării psihologice a publicului din această sferă la niște parametri energetici, vibraționali și ai conștiinței spirituale deloc în rezonanță cu spiritul pur al sportului în sine.

Cluburile sportive care suprimă actualmente prin complicitate și conformism la absurditățile ”sistemului” dreptul absolut legitim al spectatorilor de a asista la meciuri sunt momentan într-o profundă eroare, fiindu-le necesar să cugete adânc și să-și adreseze întrebări existențiale profunde, dar să-și și revizuiască radical atitudinea, la ora actuală lașă, pasivă, conformistă, partizană unui ”sistem” total lipsit de credibilitate și absolut incompetent, și complice prin aplicarea fără discernământ a unor impuneri odioase.  

Cui ar trebui să le fie grupările organizatoare credincioase? Spectatorilor fideli, care le simpatizau de ani și ani de zile, și care au dreptul pe baza consimțământului în cunoștință de cauză și ca urmare a unei bune informări să decidă în privința unui act așa-zis ”medical”, opțiune care ar putea implica și refuzul vaxxinării, cu consecința discriminării respectivilor în ceea ce privește accesul la evenimente sportive? Sau ”sistemului” hidră care împinge inconștient turmele spre prăpastie, lup paznic la oi!?  

Sportul-aghiotant a dat momentan răspunsul neplăcut, unul de-a dreptul repulsiv, care îl discreditează și decredibilizează în ochii iubitorilor jocului cu spiritul viu și conștiință spirituală, dovedind că este doar o parte a ”sistemului”, căzându-i masca în spatele căreia putea fățarnic să simuleze cât de mult îi pasă cu adevărat de suporterul de la intrare.

Cluburile care acceptă vaxxinații prin segregarea de nevaxxinați, discriminați fățiș, s-au închinat astfel la altarul cultului morții, și ce mai paradox!, ca tocmai suflarea sportivă să se lase cuplată unor asemenea vibrații joase, știut fiind faptul că sacrificiul de sânge în derulare, prin lansarea bioterorismului ”pLandemiei” cu schemă sperietoare ”covrig-guvid-CoVID” ca pretext pentru înfigerea înțepăturii pe calea spre sintetizare, transhumanism și chiar mai departe, vis umed și fierbinte al urzitorilor resetării la noua ordine, constituie un crez de căpătâi cu conotații simbolice al ocultei satanice mondiale care orchestrează din umbră mascarada pe pielea populațiilor tot mai divizate pe falii artificiale, tot mai bolnăvicioase la trup dar mai ales la suflet.  

Cluburile organizatoare trebuiau să aibă tăria de a nu cădea în plasa acestui șantaj emoțional din partea ”sistemului” pervers criminal, de a rămâne cu fidelitate în slujba lumii arenelor, a iubitorilor jocului, de a face corp comun împotriva absurdităților înfipte pe gâtul suflării sportive – de-acum divizată. N-au făcut însă altceva decât să se ploconească umil unor vremelnici executanți nătângi de ordine copy-paste emanate din tenebroase minți setoase de putere absolută asupra sufletului omenirii, iar astfel și-au ciuntit trecătorii indivizi activând cu rol de decizie în sport umanitatea din ei.  

Pentru a evidenția pericolul mortal spre care se îndreaptă și sfera sportului competițional în lumina nejustificatelor și nocivelor impuneri adoptate orbește și aplicate fără filtrul rațiunii activat, efectele urmând a se contura în timp, Sporttim inserează în continuare deja cunoscutul apel lansat din societatea civilă în 2 octombrie 2021, ”Manifestul intelectualilor”, publicat în activenews.ro – știri necenzurate, și la care au aderat prin semnătură inclusiv mai multe asociații din Timișoara, prin care se atrage atenția, prin mai multe argumente și trimiteri la studii științifice, că măsurile specifice unei dictaturi medicale, impuse în prezent, prin care ni se condiționează accesul la drepturi și libertăți fundamentale, prin care bolnavii de alte boli sunt privați de accesul la îngrijiri medicale, prin care se blochează viața socială și economică și se atentează la viața, sănătatea și educația copiilor noștri, cu consecințe devastatoare pe termen lung, nu au nici o justificare, conform explicațiilor portalului din capitală, care demască realitățile camuflate de ”sistem” și mass-media prostituată, servilă ”sistemului”. Tot conform introducerii editate de site-ul ActiveNews, în plus, semnatarii se opun explicit vaccinării obligatorii, către care tinde să se îndrepte actuala guvernare, prin constrângeri anti-constituționale la adresa a circa 70% dintre cetățenii români dar și prin intenția de legiferare a acestui abuz incalificabil. Iar apelul a fost semna deja de mii și mii de oameni, între care prof. dr. Virgiliu Gheorghe, dr. Anca Nițulescu, dr. Mihaela Secară, dr. Geanina Hagima, dr. Mihai Tîrnoveanu, dr. Adrian Cacovean, dr. Răzvan Constantinescu, Manuela Hărăbor, Iulian Capsali, muzicienii Harry Tavitian și Florin Chilian, prof. dr. Ștefan Mindea, neurochirurg, preot, prof. univ. dr. Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, Eugen Mihăescu – membru de Onoare al Academiei Române, numeroși medici, farmaciști, asistenți, profesori, artiști, jurnaliști, scriitori, economiști, muncitori, avocați, cadre militare și alte categoriir. De asemenea, numeroase organizații ale societății civile românești s-au raliat Apelului, între care se află Alianța Părinților, Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților (JADL) sau Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România.

Iată-i textul integral, completat de trimiterile bibliografice de specialitate: 

„Noi, cetățenii români, ne declarăm profunda îngrijorare în legătură cu campania înverșunată de vaccinare pentru prevenirea și stoparea răspândirii noului coronavirus. Ne îngrijorează situația creată de politicienii care au acceptat să devină masă de manevră și de unii medici și specialiști din domeniul medical care și-au uitat menirea de a apăra și salva vieți, promovând vaccinarea în masă a populației ca fiind singura modalitate de a readuce societatea la normal. Pe baza unor date preliminare obținute la numai câteva luni de la începerea studiilor, ei au permis și încurajat campanii de inoculare a unor seruri experimentale pentru care nimeni nu își asumă vreun risc! Unii medici și specialiști care au încercat să atragă atenția au fost reduși la tăcere în mod dictatorial, iar în prezent au rămas puțini experți din diferite domenii care încearcă să oprească această mascaradă, prin care mulți politicieni corupți și medici sponsorizați de BigPharma câștigă enorm. Solicităm demascarea tuturor factorilor de decizie din politică și sănătate aflați momentan în conflict de interese!

Considerăm vaccinarea obligatorie un atentat la sănătate și refuzăm categoric vaccinurile produse de Pfizer, ModeRNA, Astra Zeneca, sau Johnson&Johnson, care se dovedesc ineficiente în stoparea răspândirii virusului, persoanele vaccinate putând infecta și transmite în continuare boala. „Vaccinul” nu a stopat răspândirea SARS-cov-2 nici în țările cu 65-90% populație vaccinată, dimpotrivă, a dus la multiplicarea cazurilor. Lipsa de durabilitate a imunității mediate de vaccin este cauzată de marea capacitate de mutație a virusului [1], împreună cu înaltul grad de transmisibilitate, care permit selecția de variante rezistente la vaccin, ducând la proliferarea replicării acestora, cu precădere în rândul celor vaccinați [2]. Un singur individ vaccinat sau câțiva nu constituie o problemă majoră pentru comunitate, însă o colectivitate de vaccinați cauzează o presiune mare de infectivitate selectivă, făcând ca noile variante mai contagioase (e.g. SARS-cov-2-Delta) să devină dominante [3].

În aceste condiții, există riscul ca persoanele nevaccinate, cu toate că își fac teste și sunt sănătoase, să se îmbolnăvescă de la o personă vaccinată netestată. Dacă nu se dau explicațiile necesare, atunci va fi greu să fie stăvilite nemulțumirile celor care sunt tratați cu dispreț și segregați pe motive nefondate științific.

Prin urmare, sunt multe semne de întrebare și îngrijorare în ceea ce privește siguranța acestor vaccinuri, printre care amintim:

  1. I)Riscul petermen scurt al vaccinării este formarea de cheaguri de sânge,provocând sindromul trombocitopeniei induse [4-5], cauzând moartea subită. Studii recente arată că ARNm, care codează proteina spike aflată pe suprafața virusului, se răspândește în fiecare organ al corpului uman, cauzând efecte adverse severe. Conform Institutului Salk, corpul persoanei vaccinate devine o uzină producătoare de proteine spike, care migrează spre interiorul vaselor sanguine șdeteriorează celulele endoteliale vasculare, inhibând funcția mitocondrială [6]. De asemenea, provoacă miocardită și pericardită în rândul copiilor și al tinerilor.
  2. II) Consecințele pe termen mediu. Multe tentative de creare de vaccinuri pentru alte tipuri de coronavirusuri (g.SARS-cov) au eșuat.Studiile, care au fost făcute pe animalele injectate cu aceste tipuri de vaccinuri, arată cătoate animalele au reacționat bine prin generarea de anticorpi, totuși atunci când erau expuse la virus în condiții de viață reală, mureau din cauza potențăriinecontrolate a infectării dependente de anticorpi [7]Este vorba de așa-numitul fenomen ADE (Antibody-Dependent Enhancement), un proces de amplificare paradoxală a sistemului imunitar. Această îngrijorare a fost exprimată și într-un articol publicat de prestigioasa revistă Nature Biotechnology, intitulat: „Dezvoltatorii de vaccinuri anti-Covid-19, îngrijorați de anticorpii nedisciplinați”[8]. Cităm din articol: „Persistă îngrijorările potrivit cărora vaccinurile anti-Covid-19 ar putea cauza ADE, un fenomen destul de puțin înțeles, care ar potența proliferarea necontrolată a virusului, agravând astfel boala”. Aceasta reprezintă o îngrijorare reală, împlicând distribuierea pe scară largă a unui vaccin insuficient testat, cu consecințe nefaste. Deoarece nu s-au făcut teste preliminare pe animale și nici studii serioase de siguranță a noilor vaccinuri, primind autorizație FDA în regim de urgență, nu putem ști dacă fenomenul ADE se va manifesta la subiecții umani, odată ce vor fi expuși la virusul real.

Recent, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, citând mai multe rapoarte internaționale ale medicilor și oamenilor de stiință, inclusiv din Israel, arată un risc crescut de boală severă în rândul celor vaccinați [9], sugerând un posibil efect ADE. 

III) Consecințele pe termen lung. Un document publicat de FDA în luna octombrie 2020 prezintă o lungă listă de efecte adverse grave ce ar putea apărea după administrarea de vaccinuri de tip mARN: encefalomielita (inflamație a creierului și a măduvei spinării), encefalita, convulsii, narcolepsie, infarct miocardic, boli autoimune, trombocitopenie, complicații ale sarcinii, decese.

Deocamdată nu avem date ale efectelor vaccinului pe termen lung, însă există îngrijorări că acesta afectează fertilitatea, ar putea induce boli autoimune, sau crește riscul de cancer.

Potrivit oficialităților, nu ar exista nici un tratament eficace pentru tratarea și prevenirea infecției SARS-cov-2, deși numeroase studii arată că această afirmație este falsă. De menționat sunt protocolul de prevenție [10]și tratament [11] întocmit de Dr. Zelenko, precum și tratamentele cu Hidroxiclorochină, Ivermectină, Vitamina D, Zinc și Quercitină. Studii clinice făcute în întreaga lume au arătat că tratamentul cu Hidroxiclorochină sau Ivermectină, administrat de la începutul perioadei simptomatice, reduce semnificativ riscul de manifestări severe și complicații în infecția cu SARS-cov-2, sugerând că folosirea acestor medicamente pe scară largă ar reduce semnificativ numărul de spitalizări și forme severe de boală.

Reacția autoritîților în fața îmbolnăvirilor cu SARS-cov-2 pare exagerată având în vedere că și în anii anteriori s-au înregistrat zeci de mii de viroze respiratorii într-o singură zi. Spre exemplu, pe 16 ianuarie 1996 au fost înregistrați 3809 bolnavi de gripă, și 43 032 viroze respiratorii [12]. În săptămânile 44-50 din 2009 au fost înregistrate peste 100 000 de cazuri de infecții respiratorii acute (ARI) și cazuri clinic compatibile cu gripa (ILI) [13]. Pacienții cu alte boli decât SARS-cov-2 au fost discriminați, în multe localități fiind deschise spitalele doar pentru bolnavii cu SARS-cov-2, măsură nemaiîntâlnită în alte țări.

Trecerea școlilor în regim online în funcție de rata de infectare din localitate este o măsură complet nefundamentată stiințific, motiv pentru care pediatrii francezi au recomandat școala cu prezența fizică pe tot parcursul anului școlar 2020/2021, iar guvernul francez s-a conformat recomandării specialiștilor [14].

Este incorectă orice condiționare a libertății și drepturilor oamenilor de numărul de cazuri de SARS-cov-2, întrucât acesta depinde de numărul de testări, care variază în funcție de numeroși factori, precum starea financiară a oamenilor, decizia autorităților de a obliga anumite categorii de persoane să se testeze șamd. Este incorect a se face presiuni asupra populației pentru a se injecta cu seruri experimentale, ale căror efecte adverse nu sunt asumate nici de producători. Se cunoaște că și companiile mari farmaceutice pot face greșeli grave, scoțând pe piață medicamente netestate suficient. Spre exemplu, compania Pfizer a fost condamnată în 2009 și amendată cu 2,9 miliarde dolari pentru introducerea pe piață și promovarea medicamentului Bextra[15]. Angajatul care a denunțat compania, Kopchinski, a declarat: „La Pfizer ni se cerea să mărim profitul cu orice cost, chiar dacă vânzările implicau punerea în pericol a vieții unor oameni”. De ce i s-ar cere unui cetățean român să aibă deplină încredere într-un ser pentru care producătorii nu își asumă niciun risc și care nu a fost testat o perioadă suficient de lungă?

Impunerea ca obligatorie a unei proceduri medicale, indiferent care este aceasta (testare, vaccinare etc), constituie semnul instăurării unei noi dictaturi, similar cu cea nazistă sau bolșevică. Nu dorim să ne reîntoarcem în trecut. Poporul nostru își aminteste cu tristețe de vremurile în care statul bolșevic le făcea oamenilor „binele” cu forța, luându-le dreptul la proprietate, la libera circulație, la libera exprimare, la viața religioasă, închizându-i, internându-i în spitale de psihiatrie, sau aplicandu-le tratamente împotriva voinței lor,  celor care se opuneau regimului comunist [16]. Deși nu a existat un proces similar pentru lagărul comunist, în procesul de la Nuremberg au fost condamnate măsurile naziste și, în urma acestui proces, absolut toate tratatele și convențiile internaționale stipulează că nici o procedură medicală nu poate fi obligatorie [17]. Această măsură dictatorială ar putea conduce la un adevărat genocid prin efectele pe termen lung ale acestor vaccinuri aflate încă în faza experimentală.

De asemenea, ne mai pronunțăm împotriva:

– vaccinării copiilor cu aceste noi seruri împotriva SARS-cov-2. Un număr mare de medici și oameni de știință din lume au avertizat cu privire la riscurile vaccinării copiilor. De exemplu, 93 de medici israelieni au semnat, în aprilie 2021, o scrisoare deschisă în care au avertizat că „nici măcar câțiva copii nu ar trebui să fie puși în pericol prin vaccinarea în masă împotriva unei boli care nu este periculoasă pentru ei” [18]. De asemenea, Comisia permanentă de vaccinare din Germania a precizat că nu se va grăbi să emită o recomandare de vaccinare a copiilor, deoarece „datele cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor nu sunt suficiente”, iar șeful Colegiului Medicilor din Germania a avertizat cu privire la „presiunea politică și socială tot mai mare asupra părinților pentru ca aceștia să-și vaccineze copiii, presiuni interzise de o rezoluție europeană” [19].

Virusologul Geert Vanden Bossche, fost angajat al Fundației Gates, care a coordonat programul de vaccinare Ebola la GAVI (Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizare), expert în vaccinuri, a făcut mai multe apeluri să nu fie vaccinate persoanele tinere, care au un sistem imunitar înnăscut foarte puternic ce poate răspunde la provocări extrem de diverse, dar pe care vaccinarea în masă îl va suprima, cauzând rezistența variantelor la vaccinuri. „Vor exista mai multe mutații la care sistemul imunitar adaptativ oferă puțină rezistență, cu prețul scăderii eficacității imunității înnăscute” [20].

– obligativității purtării măștilor, mai ales în cazul copiilor și în lipsa prezentării în spațiul public a unor studii științifice convingătoare care să demonstreze că purtarea măștilor sau lockdown-urile ar fi eficiente în stoparea răspândirii virusului. În schimb, există studii că astfel de măsuri au un impact negativ mai puternic asupra sănătății decât poate avea virusul. Astfel, în cadrul unui studiu german, efectuat de cercetătorii de la universitatea Witten Herdecke, 363 de medici au fost invitați să raporteze efectele secundare ale purtării măștilor. Au fost raportate efecte secundare la 68% dintre copii [21]. În mai puțin de 6 zile au fost raportate probleme care au afectat 25.930 de copii. Printre cele mai frecvente efecte secundare au fost iritabilitate (60%), dureri de cap (53%), dificultăți de concentrare (50%), afectarea învățării (38%), oboseală și somnolență (37%), iar ca simptome fizice, sincopă (20%) greață (16, 6%), hiperventilație (12%), leșin (2,2%). Copiii noștri au dreptul să respire liber!

Copiii trebuie lăsați să trăiască o viață normală, pentru a nu le fi afectată sănătatea psihică și fizică! Mai multe organizații, medici, psihiatri și psihologi din toată lumea au avertizat cu privire la efectele devastatoare ale lockdown-urilor și izolării asupra tinerilor și copiilor (categoriile cele mai puțin vulnerabile la covid) [22]. Aceștia rămân practic afectați un timp îndelungat și după încetarea lockdown-urilor, dacă nu pentru toată viața, având în vedere că le-a fost furat peste un an dintr-o etapă crucială pentru dezvoltarea lor normală și continuă să fie supuși panicii, stresului și blocării vieții firești. De asemenea, un studiu realizat de Institutul Pasteur în școlile din departamentul Oise, Franța, implicând 510 copii din șase școli primare, concluzionează: „Copiii infectați nu au transmis virusul altor copii, profesori sau altor membri din personalul școlii. (…) Acest studiu confirmă, de asemenea, că, cel mai adesea, copiii, atunci când sunt infectați cu acest nou coronavirus, nu dezvoltă simptome ale bolii sau prezintă simptome minore care nu pot duce la determinarea diagnosticului”[23]. Un alt studiu realizat în Franța, citat de Le Figaro, arată că măsurile de carantină [lockdown-urile] au afectat și distrus mai multe vieți decât au salvat [24].

Potrivit altor constatări îngrijorătoare, ale unor oameni de știință din Marea Britanie, restricțiile din timpul pandemiei, precum purtarea măștilor și distanțarea, au slăbit sistemul imunitar al copiilor [25]. În plus, în țara noastră, anul trecut, ANPC a verificat aproape 800 de firme care comercializează măști și a constatat că 90% dintre măștile verificate sunt neconforme, prezentând „abateri de la prevederile legale în vigoare” [26]. Totodată, alți oameni de știință din lume au descoperit în unele măști urme ale unor substanțe chimice toxice, printre care formaldehida, și au avertizat că, dacă măștile conținând astfel de substanțe sunt purtate pentru perioade lungi de timp, acestea ar putea provoca probleme mari de sănătate. „Una peste alta, avem un cocktail chimic în fața nasului și gurii care nu a fost niciodată testat nici pentru toxicitate, nici pentru orice efecte pe termen lung asupra sănătății”, a avertizat profesorul Michael Braungart, director la Institutul de Mediu din Hamburg [27].

Nu numai copiii sunt afectați de purtarea forțată a măștii, dar și profesorii. Astfel, profesorul G. Desuter, laringolog la Clinica Universitatii Saint-Luc (Bruxelles), evidențiază că purtarea permanentă a măștilor de către profesori implică riscuri grave pentru sănătate: „Pe lângă oboseala profesională care se instalează aproape imediat, va fi expus unui risc crescut de leziuni traumatice ale corzilor vocale. Într-adevăr, organismul va raspunde deficitului de respiratie cu o încercare de compensare – destul de iluzorie – adică prin forțarea laringelui, creând hemoragii, polipi și noduli. Aceste leziuni îl fac disfonic și, uneori, chiar afonic. La unii consecințele vor fi permanente” [28].

Drepturile noastre constituționale și democratice nu pot fi condiționate de un act medical! Vaccinarea este un act voluntar, pentru care omul își poate da sau nu consimțământul după ce este bine informat și nu poate fi un instrument de discriminare, nici de împărțire și antagonizare a societății, nici de condiționare a accesului la drepturi și libertăți fundamentale! Suntem forțați să plătim teste din banii noștri pentru a avea acces la drepturi care ne sunt garantate prin Constituție! Aceasta în condițiile în care există studii care arată lipsa de relevanță a diagnosticării virusului SARS-CoV-2 cu ajutorul procedurii RT-PCR și chiar OMS a publicat, în decembrie 2020, o notificare în care admite că un număr prea mare de cicluri de amplificare duce la rezultate fals pozitive. Mai mult, Centrele pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC) din SUA au anunțat recent că vor renunța la această metodă de testare începând cu 1 ianuarie 2022.

Suntem forțați să plătim din banii noștri nenumărate teste, chiar dacă majoritatea dintre noi suntem sănătoși și preferăm să ne continuăm în mod liber și normal viețile, bazându-ne pe imunitatea noastră naturală. Există studii care arată că imunitatea naturală este mult mai eficientă decât cea indusă de vaccin. De pildă, datele prezentate pe 13 iulie 2021 Ministerului israelian al Sănătății [29] au arătat că, din peste 7.700 de cazuri de COVID-19 raportate în valul din mai 2021, doar 72 au fost cazuri de persoane care avuseseră anterior COVID-19, ceea ce înseamnă o rată mai mică de 1%. În schimb, peste 3.000 de cazuri, aproximativ 40%, au fost persoane care s-au vaccinat împotriva COVID-19.

De asemenea, Dr. Robert Malone, inventatorul tehnologiei ARNm, a declarat, într-un interviu pe 4 septembrie la Real America’s Voice, că, potrivit noilor date pe care le-a primit, „imunitatea naturală este de aproximativ 20 de ori mai mare decât [cea indusă artificial de] vaccin” [30].

Un alt lucru care stârnește profunda nemulțumire a românilor este că guvernul român a cheltuit banii publici pe achiziționarea a 120 de milioane de doze de vaccin (!), dar, deși a avut la dispoziție mai bine de un an jumătate, se pare că, în ciuda datoriei colosale contractate (25 de miliarde de euro), timpul și banii nu au fost suficienți pentru a investi în suplimentarea paturilor ATI (a se avea în vedere și recenta tragedie de la Constanța, precum și faptul că, în doar un an, au avut loc 14 incendii în spitalele românești![31]), în crearea de circuite în spitale, pentru ca bolnavii de alte boli să poată avea acces egal la îngrijire. Ne întrebăm pe ce anume s-au dus banii noștri, ai românilor? În afară de propagarea panicii și de prelungirea la nesfârșit a stării de alertă, de forțarea vaccinării prin șantaj, vicierea consimțământului, „bonusuri” și alte mijloace neetice și nemedicale, ce măsuri concrete s-au luat?

În Constituția României se menționează la Articolul 53: „(2) Restrângerea [unor drepturi și libertăți] poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.” La punctul (1) se precizează că restrângerea poate avea loc „numai prin lege și numai dacă se impune”. Toate aceste puncte din Constituție sunt flagrant încălcate! Potrivit datelor oficiale, preluate de pe worldometers.info, numărul total al cazurilor active în acest moment (1 octombrie 2021) în lume este de 18.391.354 persoane bolnave. 18.302.063 (99.5%) sunt în forma ușoară de covid. 89.291 (însemnând 0.5% din totalul celor care figurează ca bolvani de covid-19 în lume) reprezintă formele grave și foarte grave. Din numărul total al celor care s-au îmbolnăvit de la începutul pandemiei (234.887.395), rata celor vindecați este de 98% (211.532.252). Aceste date oficiale vorbesc de la sine! Toate aceste măsuri specifice unei dictaturi, care a luat proporții globale, măsuri prin care suntem privați de drepturi și libertăți fundamentale, prin care bolnavii de alte boli sunt privați de accesul la îngrijiri medicale și lăsați să moară [32], prin care se blochează viața socială și economică, cu consecințe devastatoare, nu au nicio justificare din punct de vedere științific și medical!

 În consecință, solicităm Guvernului, Parlamentului și autorităților publice:

– să nu ni se impună acte medicale cu forța, să abroge orice norme și să stopeze adoptarea oricăror norme care condiționează drepturile și libertățile cetățenilor de vaccinare sau de certificatul/adeverința verde;

– să înceteze discursurile publice prin care incită populația la ură împotriva persoanelor care au ales să nu se vaccineze.

dezbatere publică pentru respectarea transparenței decizionale cu privire la Plx 393/2021, prin care se impune certificatului verde de vaccinare!”

Note:

[1]  https://odysee.com/@DavidMosheCohenAbitbouleOfficialTM:f/aa66f4:3

[2]  https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/5/biden-teams-misguided-and-deadly-covid-19-vaccine-/

[3]  https://www.geertvandenbossche.org/post/unravelling-the-complexity-of-a-pandemic-shaped-by-mass-vaccination-what-does-it-tell-us

[4]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8444734/pdf/IJLH-43-559.pdf

[5]  https://www.mdpi.com/1420-3049/26/16/5004

[6]  https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

[7]  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421

[8] https://www.nature.com/articles/d41587-020-00016-w

[9] https://www.bizpacreview.com/2021/08/20/cdc-director-there-is-an-increased-risk-of-severe-disease-among-those-vaccinated-early-1121545/

[10]https://faculty.utrgv.edu/eleftherios.gkioulekas/zelenko/Zelenko-memo-August-prophylaxis.pdf

[11] https://faculty.utrgv.edu/eleftherios.gkioulekas/zelenko/Zelenko-memo-November-updated-protocol.pdf

[12] https://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/ceva-e-putred-cu-gripa-sezoniera-si-covid-19-in-ianuarie-1996-au-fost-mai-multe-cazuri-de-boala-virala-decat-25-de-ani-mai-tarziu-1562470

[13] https://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/544-analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2010/file

[14]https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Recommandations_09092020.pdf

[15] https://www.theguardian.com/business/2009/sep/02/pfizer-drugs-us-criminal-fine

[16] https://www.scrigroup.com/educatie/psihologie-psihiatrie/ABUZURILE-PSIHIATRIEI-POLITICE53778.php

[17]https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf 

[18] https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/304124

[19] https://www.dw.com/ro/germania-controverse-privind-vaccinarea-copiilor/a-57711655

[20] https://childrenshealthdefense.org/defender/vanden-bossche-mass-vaccination/

[21] https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v1; https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/study-finds-68-of-children-report-side-effects-from-wearing-masks-germany/

[22]  https://www.mentalhealth.org.uk/publications/impacts-lockdown-mental-health-children-and-young-people; Psychological effects of the COVID-19 lockdown on children and families in the UK – https://www.revistapcna.com/sites/default/files/008_0.pdf; „All children, of all ages, and in all countries, are being affected, in particular by the socio-economic impacts and, in some cases, by mitigation measures that may inadvertently do more harm than good. For some children, the impact will be lifelong.” – https://data.unicef.org/covid-19-and-children/  Mental health effects of school closures during COVID-19 – https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30109-7/fulltext ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31648-2/fulltext

[23] https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-ecoles-primaires-pas-transmission-importante-du-virus-entre-enfants-ou-enseignants

[24] https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-confinement-a-detruit-plus-d-annees-de-vie-qu-il-n-en-a-epargnees-20210511

[25] https://www.theguardian.com/society/2021/jun/09/covid-distancing-may-have-weakened-childrens-immune-system-experts-say

[26] https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/anpc-90-dintre-mastile-controlate-de-protectia-consumatorului-au-abateri-de-la-prevederile-legale.html

[27] https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9426499/Scientists-evidence-toxic-chemicals-face-masks.html

[28] https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pour-les-enseignants-le-port-du-masque-en-permanence-pourrait-etre-dangereux?id=10579064

[29] http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/309762

[30] https://www.lifesitenews.com/news/natural-immunity-20-times-more-protective-than-vaccines-says-mrna-pioneer/

[31] https://alephnews.ro/guvern/dezastrul-din-spitalele-romanesti-14-incendii-si-zeci-de-decese-intr-un-an/.

[32] https://www.antena3.ro/actualitate/sanatate/cnas-88-la-suta-romani-cancer-tratament-2019-morti-peste-un-an-614186.html

Autori: Irina Bazon, jurnalist, traducător

Elena Cânepă, doctor în matematică

Elena Matei, doctor în fizică (experiență de cercetare în biochimie, și virusologie).

Organizații neguvernamentale care au aderat până acum la acest Apel-Manifest, lista rămânând deschisă: Alianța Părinților, Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților (JADL), Fundația pentru Știință și Sănătate, Asociația „Calea Neamului”, Centrul Rezistenței Anticomuniste, Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului, Asociația Tradiția Românească, Asociația „Simplu”, Fundația Institutul pentru Cercetări Psihosociale și Bioetică, Asociația „Familia Ortodoxă”, Asociația „Bucovina Profundă”, Grupul Civic „Starea de Libertate”, Asociația „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”, Asociația AXA Neamului, Asociația „Prologos” Timișoara, Asociația „Enable” Timișoara, Asociația „Firește” Timișoara, Asociația „Europa Veche”, Fundația Pentru Oameni, Asociația Pentru Libertatea Românilor, Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni – Suceava, Federația PRO-VITA (Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România).

 

Acest articol a fost publicat în Fotbal, Liga 1, Liga 2, Liga 3 și etichetat cu , , , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


+ trei = 4

 


Ultimele articole din categoria Fotbal: